Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 24.03.2017 г.
xls, 28 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 22.03.2017 г.
xls, 28 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 21.03.2017 г.
xls, 27 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 20.03.2017 г.
xls, 27 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 19.03.2017 г.
xls, 27 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 16.03.2017 г.
xls, 27 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 15.03.2017 г.
xls, 27 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 14.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 13.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 11.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 09.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 26.02.2017 г.
xls, 38 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 27.02.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 28.02.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 01.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 05.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 06.03.2017 г.
xls, 27 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 07.03.2017 г.
xls, 40 KB
Заявени и платени предизборни форми излъчвани от БНТ към 08.03.2017 г.
xls, 27 KB

РЕКЛАМА