Константин Каменаров - председател на УС

Константин Каменаров е роден на 31 юли 1966 г.

Завършил е „Медицина“ в Медицински университет - София, но професионалната му биография стартира в Българската национална телевизия, където през 1992 година започва работа като репортер в „По света и у нас“. Следващите 7 години посвещава на обществената телевизия, където е водещ и редактор на централните информационни емисии, редактор и водещ на публицистичното предаване „Панорама“ и ръководител на новинарския екип на Ефир 2. През 1999 година е назначен за говорител на правителството на Иван Костов, последвано от ръководни позиции в сферата на връзките с обществеността в телекомуникационната компания Мтел. От 2011 до 2013 година е оперативен директор на БНТ.

На 23 август 2017 г., с решение на Съвета за електронни медии, Константин Каменаров бе избран за генерален директор на обществената телевизия. Официално встъпва в длъжност на 1 септември 2017 г.

Владее английски и руски език. Женен, с 4 деца.


За контакти:
Българска Национална Телевизия
1504 София
ул. „Сан-Стефано“ 29
тел.: 02 9444999
тел.: 02 814 22 14​Анета Милкова

Анета МилковаАнета Милкова притежава доказан професионален опит в областта на регулирането и осъществяването на дейността на доставчиците на медийни услуги във връзка с предоставянето на аудио-визуални предавания и радиопредавания и търговски съобщения в тях. Завършила е специалност „Телевизионна журналистика” във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Работила е като редактор, водещ и репортер в радио- и телевизионни програми, включително в Българската национална телевизия, за информационните емисии „По света и у нас”. Била е началник отдел „Мониторинг” в първия създаден съгласно медийното законодателство в страната регулаторен орган – Национален съвет за радио и телевизия. Практиката на Милкова като член на колективния орган на управление – управителния съвет на Българското национално радио, предопределя нейната компетентност за участие в работата и на обществената телевизия. През изтеклия мандат, тя е участвала активно в работата на Управителния съвет на БНТ при обсъждането и вземането на решения по текущи въпроси на телевизията, при определяне насоките на развитие, обема и структурата на програмите на БНТ.

За контакти:
Българска Национална Телевизия
1504 София
ул. „Сан-Стефано“ 29
тел.: 02 9444999
телефон: 02 814 21 76
телефон: 02 944 62 39Геновева Момчева

Геновева Момчева

Геновева Момчева притежава доказан професионален опит в производството на програмно съдържание – от етапа на формиране и лансиране на творчески идеи, през тяхното развитие и реализация до етапа на контрол, както върху качеството на крайния продукт, така и върху ефективността на вложения в производството технически, финансов и човешки ресурс. В периода 1990г. до настоящия момент тя е работила в Българката национална телевизия, като последователно е заемала длъжностите координатор в отдел „Координация и планиране на телевизионната дейност”, директор на продукция, изпълнителен продуцент, редактор, главен редактор на Главна редакция „Публицистика” на СК „ТВ България”, главен продуцент на продуцентски център „БНТ Свят” в дирекция „БНТ свят и региони” – към настоящия момент. Член е на създадения през изминалия мандат Креативен борд на БНТ. Редица предавания продуцирани от нея са отличени с награди. Реализирала е мащабни телевизионни проекти като фолклорното танцово шоу „Надиграй ме” и благотворителната кампания на БНТ 2 „Да върнем блясъка на храма”.

За контакти:
Българска Национална Телевизия
1504 София
ул. „Сан-Стефано“ 29
тел.: 02 9444999
телефон: 02 814 21 76
телефон: 02 944 62 39Десислава Преображенска

Десислава Преображенска е юрист по образование и притежава доказан професионален опит в областта на регулиране на електронните съобщения, лицензирането на телекомуникационните, радио- и телевизионните и пощенските оператори. Заемала е длъжностите юрисконсулт в дирекция „Правна” и началник отдел „Правно регулиране и индивидуални административни актове” на Комисията за регулиране на съобщенията. В периода юли 2009 г. – юли 2014 г. е била член на същата комисия.

От април 2015 година Преображенска е член на Управителния съвет на БНТ и отговаря за разпространението на програмите на телевизията чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, както и чрез други технологични платформи.

Преображенска има и допълнителни квалификации в областта на административното право, административно-наказателното право, правото на Европейския съюз и вътрешния одит.

За контакти:
Българска Национална Телевизия
1504 София
ул. „Сан-Стефано“ 29
тел.: 02 9444999
телефон: 02 814 21 76
телефон: 02 944 62 39Марина Стойчева

Марина Стойчева

Марина Стойчева има дългогодишен стаж в Министерство на финансите – като началник отдел „Касово управление” в Дирекция “Бюджет”, началник отдел „Бюджетно счетоводство”, „Методология на отчетността” „Статистика” в дирекция „Държавно съкровище”. Тя притежава голям опит в областта на бюджетната политика във връзка със съставяне и отчитане на приходите и разходите на консолидирания държавен бюджет, приемане и контрол на отчетите за касовото изпълнение на бюджетните предприятия, контрол на разходите по елементите на Единната бюджетна класификация и спрямо утвърдените разходи по бюджетите на министерствата, общините и другите ведомства. Стойчева има и допълнителна квалификация в областта на държавната финансова статистика.

За контакти:
Българска Национална Телевизия
1504 София
ул. „Сан-Стефано“ 29
тел.: 02 9444999
телефон: 02 814 21 76
телефон: 02 944 62 39РЕКЛАМА