Боряна Пунчева

Главен продуцент ПЦ „Студия Екран”
офис: +3592814/2800
e-поща: b_puncheva@abv.bg

Миладин Гергов
Коoрдинатор-Филмопроизводство
офис: +3592814/2721

Силвия Христова
Координатор-Филмопроизводство
офис: +3592814/2733
офис: +359814/2233

Боян Коларов
Координатор-Филмопроизводство
офис: +3592814/2721

Борислав Колев
Филмов експерт
офис: +3592814/2953

Янко Терзиев
Филмов експерт
офис: +3592814/2953

Катерина Ламбринова
Филмов експерт
Офис: + 3592814/2733

Петя Велянова
Асистент-продукция
офис: +3592814/2717

e-поща: stfekran@bnt.bg

РЕКЛАМА