Споразумение за отразяване на предизборната кампания в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
pdf, 1.5 MB
Списък на допълнително присъединилите се участници в изборите
doc, 31 KB
Приложение № 1 - Постановление № 32 от 09.02.2017 г. на Министерски съвет за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
pdf, 112 KB
Приложение № 2 - Банкови сметки на БНТ
doc, 26 KB
Приложение № 3 - Декларация за присъединяване
doc, 26 KB
Приложение № 4 - График за участия в "Още от деня" (24 февруари - 24 март)
doc, 31 KB
Приложение № 5 - Форми на предизборна кампания чрез официалната интернет страница на БНТ - www.bnt.bg/izbori2017
doc, 88 KB
Приложение № 6 - Договор за медийна услуга - излъчване на платени форми на предизборната кампания в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.
doc, 48 KB
Приложение № 7 - Запитване за медийни пакети, Избори за народни представители 26.03.2017 г.
doc, 62 KB

РЕКЛАМА