Продуцентски център БНТ София

Нели Кристинова
Главен Продуцент

Телефони: 02 814 2444, 02 814 2412
E-mail: bnt2@bnt.bg
Адрес: София 1504, ул. „Сан Стефано“ 29

БНТ Благоевград

Валери Яков
Ръководител

Телефон: 073 885400
Факс: 073 885387
E-mail: tvc-blg@avala.bg
Адрес: Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов“ 56
Продуцент на Канал „Пирин“: 073 885396
Главен счетоводител: 073 885388
Маркетинг и реклама: 0882 800 334
voykova@bnt.bg

БНТ Варна

Мариета Бобева
Ръководител

Телефони: 052 39 44 11, 052 39 44 12
Факс: 052 30 61 99
E-mail: rtvcvarna@bnt.bg
Адрес: Варна 9010, сп. „Почивка“
Главен инженер: 052 39 44 37
Маркетинг и реклама: 0882 800 334
voykova@bnt.bg

БНТ Пловдив

Десислава Шишманова
Ръководител

Телефон: 032 275 501
Факс: 052 30 61 99
E-mail: tv_plovdiv@bnt.bg
programa_plovdiv@bnt.bg
Адрес: Пловдив 4000, ул. „Найден Геров“ 8
Нюзрум: 032 27 55 11
Маркетинг и реклама: 0882 800 334
voykova@bnt.bg

БНТ Русе

Владимир Кондов
Ръководител

Телефон: 082 81 38 22
E-mail: v_kondov@rtvcrs.com
Адрес: Русе 7000, ул. „Цариброд“ 6
Нюзрум: 082 81 38 13, 082 82 08 31
reporters@rtvcrs.com
rtvc_rs@rtvcrs.com
Маркетинг и реклама: 0882 800 334
voykova@bnt.bg

РЕКЛАМА