Отдел „Обществени поръчки”:

Факс: 02 874 00 64

Началник на отдел:
тел. 02 814 27 44;

Главни експерти:
тел. 02 814 28 42;

Експерти:
тел. 02 814 28 19

Процедури по ЗОП

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българска национална телевизия – в сила от 12.04.2018 г.
doc, 306 KB
Вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача в Българска национална телевизия – в сила от 12.04.2018 г.
doc, 54 KB
Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българска национална телевизия – в сила от 09.06.2016 г.
doc, 263 KB
Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в Българска национална телевизия – в сила от 01.10.2014 г.
doc, 262 KB
Вътрешни правила за поддържането на Профила на купувача в Българска национална телевизия – в сила от 01.10.2014 г.
doc, 61 KB

РЕКЛАМА