Уляна Пръмова
Директор на Дирекция „Информация“

Телефони: 02 814 2444, 02 814 2205
E-mail: uliana.pramova@bnt.bg

Продуцентски център „Новини“

Георги Младенов
Главен продуцент на Продуцентски център „Новини“

Телефони: 02 814 2391, 02 814 2312, 02 814 2277, 02 814 2458
E-mail: news@bnt.bg

Продуцентски център „Актуални предавания“

Добрина Чешмеджиева
Главен продуцент на Продуцентски център „Актуални предавания“

Телефони: 02 814 2522
E-mail:

Продуцентски център „Спорт“

Главен продуцент на Продуцентски център „Спорт“

Телефон: 02 814 2357
E-mail: sport@bnt.bg

Производствен център „Реализация – Информация“


Ръководител на Производствен център „Реализация – Информация“

Телефон: 02 814 2572
E-mail:

РЕКЛАМА