Закони

Правилници

Правилник за дейността на УС на БНТ
pdf, 270 KB
Правилник за структурата и дейността на Обществения съвет на Българската национална телевизия
pdf, 148 KB
Правилник за набиране, съхраняване, използване и продажба на материалите от телевизионния архив на БНТ
pdf, 142 KB
Общи условия за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНТ
pdf, 111 KB
Правилник за определяне на рейтинг прагове и оценка на резултатите от излъчването на предавания по "БНТ 1"
pdf, 144 KB
Правилник за структурата и организацията на дейността на БНТ
pdf, 642 KB
Правилник за редакционната дейност в БНТ
pdf, 173 KB
Правилник за набиране, съхранение, използване и продажба на материалите от телевизионния архив на БНТ
pdf, 80 KB
Правила за включване в програмите на БНТ на предавания, създадени от независими български продуценти и за участието й в съвместни продукции - в сила от 1 септември 2013г.
pdf, 188 KB
Общи условия за ползване на интернет страницата на БНТ www.bnt.bg
pdf, 89 KB

РЕКЛАМА