Председател:

Любинка Нягулова – преподавател и дългогодишен служител на БНТ


Членове:

Елен Герджиков – Председател на Столичен общински съвет от Национално сдружение на общините в Р.България

доц.д-р Алексей Стоев – Председател на Български туристически съюз

Минчо Коралски – Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания

Георги Кръстев – Държавен експерт в Дирекция „Вероизповедения“

Васил Данов Василев – Старши експерт „Връзки с обществеността“ в Държавна агенция за бежанците

Димитър Карарусинов – Държавен експерт в Държавна агенция за българите в чужбина

Ивайло Савов – Член на Комисията за защита от дискриминация

Георги Дамянов – Директор на дирекция „Авторско право и сродните му права”, представител на Министерство на културата

РЕКЛАМА