Справка за заявени и платени изборни форми - 01.11.2019
pdf, 349 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 31.10.2019
pdf, 371 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 30.10.2019
pdf, 354 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 29.10.2019
pdf, 349 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 29.10.2019
pdf, 117 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 28.10.2019
pdf, 333 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 25.10.2019
pdf, 336 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 24.10.2019
pdf, 344 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 22.10.2019
pdf, 233 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 23.10.2019
pdf, 323 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 21.10.2019
pdf, 331 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 21.10.2019
pdf, 126 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 18.10.2019
pdf, 326 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 17.10.2019
pdf, 319 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 16.10.2019
pdf, 236 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 17.10.2019
pdf, 118 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 15.10.2019
pdf, 340 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Пловдив - 15.10.2019
pdf, 147 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 14.10.2019
pdf, 98 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 11.10.2019
pdf, 300 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 11.10.2019
pdf, 114 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 11.10.2019
pdf, 118 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 10.10.2019
pdf, 175 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 09.10.2019
pdf, 228 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 08.10.2019
pdf, 333 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 07.10.2019
pdf, 103 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 04.10.2019
pdf, 99 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 03.10.2019
pdf, 155 KB
Справка за заявени и платени форми - РТВЦ Варна - 03.10.2019
pdf, 371 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 02.10.2019
pdf, 149 KB
Списък на партиите, коалициите и инициативните комитети, присъединили се към споразумението
docx, 14 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 1.10.2019
pdf, 89 KB
Допълнително споразумение към Споразумение за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори
doc, 45 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 30.09.2019
pdf, 92 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - РТВЦ Благоевград - 30.09.2019
pdf, 122 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 27.09.2019
pdf, 143 KB
Справка за заявени и платени изборни форми - 26.09.2019
pdf, 107 KB
Споразумение за отразяване на предизобрната кампания за произвеждане на избори за общински съветници и кметове 27.10.2019 г.
pdf, 2.3 MB
Приложение №1 - Постановление №217 от 5 септември 2019 г. за приемане на тарифа, която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания на БНТ и БНР и техните регионални центрове при провеждането на изборите за общински съветници и кметове през 2019 година
pdf, 193 KB
Приложение №2 - Банкови сметки на БНТ
pdf, 57 KB
Приложение №3 - Декларация
pdf, 60 KB
Декларации
pdf, 1.3 MB

РЕКЛАМА