E-mail: reklama@bnt.bg

Отдел „Продажби“

Телефон:
02 814 2101
Телефон:
02 814 2102
Телефон:
02 814 2103

Директор на Търговска Дирекция

Телефон: 02 814 2237
Телефон: 02 814 2166
Факс: 02 943 60 21

РЕКЛАМА