София Живкова
Директор на Търговска Дирекция


Телефони: + 359 2 814 2237, + 359 2 814 2166
Факс: + 359 2 943 60 21

Отдел „Реклама“

E-mail: reklama@bnt.bg

Отдел „Продажби и анализи“

Телефони:
+359 2 814 2101, +359 2 814 2102, +359 2 814 2103

Отдел „Маркетинг“

Телефон:
+359 2 814 2164
E-mail: marketing@bnt.bg

Отдел „Автореклама“

Телефон:
+359 2 814 2475

РЕКЛАМА