Допълнение към резултатите от редовна годишна конкурсна сесия за 2018/2019 година по позиция "копродукция за игрален филм"
doc, 32 KB
Резултати от редовна годишна конкурсна сесия за 2018/2019 година по позиция "копродукция за игрален филм"
doc, 50 KB
Протокол на Художествен съвет за игрално кинo
pdf, 418 KB
Обобщенa оценъчна карта
pdf, 279 KB
Списък на допуснатите филмови проекти за художествена комисия по позиция "копродукция за игрален филм" на обявената конкурсна сесия - 2019 г.
doc, 39 KB
Промяна на срокове в конкурсната сесия за селекция на филмови проекти 2019 година
docx, 14 KB
КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ФИЛМОВИ ПРОЕКТИ 2019
doc, 41 KB
Информация по чл 37 от Правилника - Анотации и справки за продуцентите на одобрените проекти
docx, 13 KB
Обобщена оценъчна карта - 2018
pdf, 129 KB
Протокол на художествена комисия - 2018
pdf, 296 KB
Одобрени за финансиране проекти от сесия за телевизионен игрален сериал 2018
doc, 31 KB
БНТ обявява извънредна конкурсна сесия за селекция на телевизионни филмови проекти за 2017 г. /удължен срок/
docx, 11 KB
БНТ обявява извънредна конкурсна сесия за селекция на телевизионни филмови проекти за 2017 г.
doc, 31 KB
Протокол от заседанието на Художествения съвет за игрално кино от 23.03.2017
pdf, 9.1 MB
Одобрени за финансиране проекти от сесия за игрално кино 2016-2017
doc, 60 KB
Обобщена оценъчна карта - Конкурсна сесия за игрално кино 2016-2017
xls, 102 KB
Втора редовна конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за 2016/2017 - 31.01.2017 г.
doc, 35 KB
Протокол от заседание на Художествения съвет за документално и анимационно кино - Конкурсна сесия за копродукция и присейл 2016
pdf, 320 KB
Обобщена оценъчна карта - Конкурсна сесия за копродукция и присейл на документални и анимационни филми 2016
pdf, 583 KB
Протокол от заседание на Художествения съвет за игрално кино - Конкурсна сесия за копродукция и присейл 2016
pdf, 413 KB
Обобщена оценъчна карта - Конкурсна сесия за копродукция и присейл на игрални филми 2016
pdf, 392 KB
Одобрени за финансиране от УС на БНТ игрални филми по сесия за копродукция и присейл 2016 г.
doc, 27 KB
Обявена втора конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за 2016 г.
doc, 30 KB
Одобрени за финансиране от УС на БНТ документални и анимационни филми по сесия за копродукция и присейл 2016 г.
doc, 31 KB
Обявена конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за 2016 г.
doc, 35 KB
Класиране на проектите от сесията за игрално кино 2015
doc, 33 KB
Обобщена карта късометражни филми
xls, 16 KB
Обобщена карта дебюти
xls, 18 KB
Обобщена карта ТВ сериал
xls, 18 KB
Обобщена карта ТВ игрален филм
xls, 13 KB
Списък кандидатстващи проекти /втора част/ на конкурсна сесия за игрално кино 2015
doc, 35 KB
Съобщение за промяна в състава на Худ. съвет за игрално кино на БНТ
docx, 11 KB
Информация за предстоящи заседания на Худ. съвет на БНТ за игрално кино
docx, 14 KB
Информация за втората част на обявената първа конкурсна сесия за филмопроизводство 2015 г.
doc, 32 KB
Списък на проектите от първа конкурсна сесия за филмопроизводство 2015 г., утвърдени за финансова подкрепа от УС на БНТ
doc, 52 KB
Българската национална теливизия обявява втори етап на конкурсната сесия за 2011 година за селекция на филмови проекти
doc, 35 KB
Протокол от заседанието на художествения съвет за игрално кино
pdf, 236 KB
Протокол от заседанието на художествения съвет за документално кино
pdf, 994 KB
Сесия 2013-документално кино-копродукция+присейл-решение на УС на БНТ
doc, 29 KB
Прилиожение 2 - обобщена оценъчна карта на кандидатстващите проекти по позиция "копродукция за игрален филм, без ограничения за жанр, тематика и продължителност"
xls, 41 KB
Приложение 5 - обобщена оценъчна карта на кандидатстващите проекти по позиция "предварителна откупка за игрален филм, без ограничения за жанр, тематика и продължителност"
xls, 44 KB
Приложение 8 - обобщена оценъчна карта на кандидатстващите проекти по позиция "копродукция за документален филм, без ограничения, за жанр, тематика и продължителност"
xls, 43 KB
Заседания на Художествен съвет за игрално и документално кино във връзка с конкурсна сесия за селекция на филмови проекти за копродукции и присейл
doc, 44 KB
Българската Национална Телевизия обявява конкурсни сесии за селекция на филмови проекти – 2014 г.
doc, 46 KB
Българската национална теливизия обявява втори етап на конкурсната сесия за 2011 година за селекция на филмови проекти
doc, 26 KB
БНТ обявява първа годишна филмова конкурсна сесия за 2012 г.
doc, 27 KB
Протокол от провеждане на гласуването по обявените позиции за първата за 2012 конкурсна сесия за филмопроизводство - игрално кино
pdf, 4.5 MB
БНТ обявява първата за 2012 конкурсна сесия за филмопроизводство - игрално кино
doc, 6.7 MB
Сесия 2013 - игрално кино-копродукция + присейл-решение на УС на БНТ
doc, 27 KB
БНТ обявява редовна годишна сесия за селекция на филмови проекти за 2013 г.
doc, 29 KB
Управителният съвет на БНТ утвърждава редовна годишна конкурсна сесия на СТФ „Екран” по следните позиции
doc, 31 KB
Първа годишна конкурсна сесия на СТФ "Екран" за 2011 г
doc, 24 KB

РЕКЛАМА