Фотоархива на БНТ включва 614694 кадъра. От тях 539210 кадъра нанесени върху 35198 регистрирани филма (с оригинал фотонегатив и диапозитив) с формати „Лайка“, 6 на 6, както и 75484 цифрови снимки.

Архивът в таблично изражение:

Тип брой носители брой кадри

цветни негативни филма от формат „Лайка“ 2852 86450

цветни негативни филма от формат 6Х6 1385 13850

ч/б негативни филма от формат „Лайка“ 6100 183000

ч/б негативни филма от формат 6Х6 24024 240000

цветни диапозитивни филма „Лайка“ 377 11310

цветни диапозитивни филма 6Х6 460 4600

Цифрови снимки 75484

Фотоархива на БНТ съхранява и 41270 контактни копия, които представляват позитивен отпечатък на негативните оригинали и подпомагат търсенето на необходимите кадри.

РЕКЛАМА