Росица Григорова
И.Д. Директор на Финансово-стопанска дирекция

Телефон: 02 814 2847

Отдел „Бюджет"

Елена Илиева
началник отдел

Телефон: 02 814 2818

Отдел „Финансово-счетоводен“

Лилия Маркова
началник отдел

Телефон: 02 814 2856

Отдел „Обществени поръчки“

Асен Илиев
началник отдел

Телефон: 02 814 2744

Отдел „Автотранспорт“

Петър Георгиев
началник отдел

Телефон: 02 814 2810

Отдел „Управление на собствеността“

Зорина Бояджиева
началник отдел

Телефон: 02 814 2863

РЕКЛАМА