Силвия Симова
Ръководител на направление „Публични комуникации“

Телефон: 02 814 2181
E-mail: ssimova@bnt.bg

Сектор „Връзки с обществеността и медиите“

Милена Младенова – Началник сектор „Връзки с обществеността и медиите“

Телефон: 02 814 2308
E-mail: m.mladenova@bnt.bg

Сектор „Корпоративна социална отговорност“

Телефон: 02 814 2247

РЕКЛАМА