Директор на Дирекция „Програма БНТ1“

Телефон: 02 814 2210

Координационен център

Агнеса Василева – Главен Координатор

Телефон: 02 814 2235

Продуцентски център „Вътрешна телевизионна продукция“

Роберт Ковачев – Главен Продуцент

Телефон: 02 814 2392

Продуцентски център „Външна телевизионна продукция“

Евгения Атанасова Атанасова-Тенева – Главен Продуцент


Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия ЕКРАН“

Коста Биков – И.Д. Главен продуцент ПЦ „Студия Екран”

Телефон: 02 814 2800
E-mail: kbikov@abv.bg

РЕКЛАМА