Емил Кошлуков - Директор на Дирекция „Програма БНТ1“

Телефон: 02 814 2210

Координационен център

Агнеса Василева – Главен Координатор

Телефон: 02 814 2235

Продуцентски център „Вътрешна телевизионна продукция“

Главен Продуцент

Телефон: 02 814 2392

Продуцентски център „Външна телевизионна продукция“

Евгения Атанасова Атанасова-Тенева – Главен Продуцент


Продуцентски център „Телевизионно филмопроизводство – Студия ЕКРАН“

Боряна Пунчева – Главен продуцент ПЦ „Студия Екран”

Телефон: 02 814 2800
E-mail:

РЕКЛАМА