Директор на Дирекция „БНТ Свят и региони“

Телефон: 02 814 2513
E-mail:

Координационен център

Камелия Стойчева
Главен Координатор

Телефон: 02 814 2317
E-mail: kamelia_stoycheva@bnt.bg

Продуцентски център – „БНТ региони“

Нели Кристинова
Главен Продуцент

Телефон: 02 814 2412
E-mail: moiatden@bnt.bg

Продуцентски център – „БНТ Свят“

Ивайло Огнянов
Главен Продуцент

Телефон: 02 814 2426
E-mail: ognianov@bnt.bg

РЕКЛАМА