Да се подобри и разшири използването на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ в опазването и разпространението на европейското културно и аудиовизуално наследство.


Европейската комисия днес излезе със съобщение, което да поощри политиката на съхранение и използване на европейското писмено и аудиовизуално наследство. Във време, когато Интернет и дигиталните технологии са навлезли в много сфери от всекидневния живот на европейския гражданин, да се направи пробив във възможностите на архивите от писмено слово, образ и звук е от основно значение както от икономическа, така и от културна гледна точка. Плановете на комисията са да публикува комюнике до края на м.юли 2005, в което да очертае рисковете и да разпознае пречките при използването на писмените и аудиовизуални архиви в Европейския съюз.Комюникето ще бъде съпроводено от предложение за Препоръки за вписване на всички обществени играчи, до които това се отнася и за улесняване на публично-частното партньорство при дигитализацията на нашето наследство.

„Нашите библиотеки, нашите исторически телевизионни и звукови записи не само се нуждаят да бъдат опазени; ние също трябва да ги използваме по-добре в областите на образованието, информацията и научните изследвания. Писмото, адресирано до председателството на Европейския съюз и Европейската комисия от шест правителствени и държавни ръководители на страни-членки на ЕС, е положителен знак за засиленото осъзнаване на необходимостта да се подкрепи нашата политика в тази област”, коментира комисарят от Комисията за информационно общество и медии към ЕС г-жа Вивиан Рединг, добавяйки, че „дигитализацията на това наследство е великолепна възможност, която нашата индустрия трябва да използва.”

Действие, вече завършено, в процес на прилагане или на планиране на етапи от разработката на средства за търсене до формулирането на общи стандарти, оказващо помощ при дигитализирането на съдържанието. Комуникацията и препоръките, направени от комисаря, ще очертаят рамката и поддържащия контекст за това действие.

Действие, което да бъде продължено и разширено

  • Разработването на техники за стандартизирането и методите на търсене даде тласък на използването на писмени и аудиовизуални архиви в дигитална среда. От 2001 г. програмата на европейското Общество на информационните технологии /ОИТ/ за научни разработки в областта на ИКТ подкрепи обмена на добра практика, определянето на основните точки и диалога между основните играчи /проектите MINERVA, MINERVA Plus and DIGICULT Forum/ и даде старт на процес за обособяване на стандартите и тестовете за взаимен достъп между обществените библиотеки /Европейския библиотечен проект ТЕL, в момента под ръководството на Холандската национална библиотека, с достъп до 90 книжни фонда/.
  • За аудиовизуалните архиви, дейностите PRESTO и PRESTOSPACE (оценени на €9 млн), финансирани от ИКТ програма, подкрепят развитието на бързи, висококачествени технологии за дигитализиране на телевизионни архиви, докато програмата MEDIA на Европейския съюз е в подкрепа на въвеждането на дигитални филмови каталози. Насърчаването на използване на дигитални технологии от европейската аудиовизуална индустрия ще бъде един от приоритетите на MEDIA 2007, за което Европейската комисия иска бюджет от €1.055 млд за периода 2007-2013.
  • Препоръка (наскоро приета) към филмовото наследство, насърчаваща в частност стандартизацията на филмовите каталози и съвместимостта на аудиовизуалните архивни бази данни.

Ново действие

  • €36 млн ще бъдат насочени за изследователски проекти в тази област – включително за развитието на търсещи механизми за публично ползване, а впоследствие – и за предложения в рамките на изследователската ИСТ програма, която ще бъде публикувана през май, като Европейската комисия желае бюджета й за програмата RTD Framework в този сектор да нарасне считано от 2007.
  • €60 млн ще бъдат отделени за дигитализация на базата данни и достъпа до нея в рамките на програмата eContent Plus за периода 2005-2008 (последни предложения – края на м.юни), които ще подкрепят дейността на телевизионните архиви.

РЕКЛАМА