Звуковият архив на БНТ включва 333205 заглавия, нанесени върху 34072 броя носители, както следва:

296860 заглавия записани върху 29686 броя магнитни ленти /МЛ/ на скорост 38,1 см/сек, с общо времетраене 20780 часа, обособени в 27 раздела с различна жанрова определеност (класическа, забавна, народна и филмова музика, музика към ТВ предавания, мюзикъл и театри). От тях 131080 заглравия са музика към оригинални телевизионни предавания и 165780 музика от различни жанрове и ефекти.

36345 заглавия записани върху 2247 броя носители – СД, ДАТ касети и грамофонни плочи с общо времетраене 2356 часа.

Архивът в таблично изражение:

МАТЕРИАЛИ НА МАГНИТНА ЛЕНТА

Оригинални телевизионни програми

Вид бр.носители бр.заглавия врем./час

МЛ 13108 131080 9175

Музикални жанрове и ефекти

МЛ 16578 165780 11604

МАТЕРИАЛИ НА ДРУГИ НОСИТЕЛИ

Вид тип бр.носители бр.заглавия врем./час

ДАТ-касети ориг.филмова музика 320 3200 220

СД-диск тв програми 652 7172 782

СД-диск музика 363 3993 435

СД-диск ефекти 202 12468 209

Грамофонни плочи музика 710 9512 710

РЕКЛАМА