Златният фонд на БНТ включва 78256 видеоносители с 209248 заглавия и общо времетраене над 124000 часа.

Това са програми с висока художествена и документална стойност, документ на нашето съвремие, чиято преходност зависи единствено от физическата трайност на носителите и от качеството на тяхното съхранение. При тяхното категоризиране са приложени правилата и разпоредбите за подбор и съхранение на Международната федерация за телевизионни архиви ФИАТ.

Архивът в таблично изражение:

Телевизионни програми:

Вид носител бр.носители заглавия врем./часа

Рулони 1“ 16550 31000 16000

Рулони 2“ 4000 3700 3000

Касети Уматик 300 300 250

Касети Бетакам 12606 17000 11000

Касети DVC PRO 11420 11000 9000

Информационни програми

Вид носител бр.носители заглавия врем./часа

Рулони 1“ 4300 5680 6370

Касети Уматик (емисии) 11000 10500 9000

Касeти Уматик (обекти) 2180 44610 1487

Касети Бетакам 4800 7000 6000

Касети SVHS 1400 1400 4200

Касети DVC PRO 9000 13000 15000

Файлов архив

64058 заглавия с времетраене 42700 часа и физически обем от над 600 ТВ, съхранявани на 700 касети в цифрова библиотека.

Архивната служба съхранява и хартиен справочен апарат – сценарии, монтажни листове и т.н., там където договорите за производство са налагали предаването на такива. БНТ не съхранява чуждите игрални и документални филми излъчвани в нейните програми поради липса на финансова възможност и поради забрана, наложена от сключените договори. Съхраняват се материали на външни български филмови къщи и студия единствено с цел многократното им излъчване в ефир.

РЕКЛАМА