Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

09.11.2018

Съобщение за избиране на печеливш в търг с тайно наддаване за наемател

БНТ бявява печеливш в търг с тайно наддаване за определяне на наемател на две помещения в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 4, с обща полезна площ от 30 кв.м

04.10.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за наемател в гр. Русе

БНТ обявява търг с тайно наддаване за наемател Русе

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на две помещения в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 4

28.09.2018

Съобщение от 28 септември 2018 във връзка с обявен конкурс

Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ от 27 септември 2018, съгласно което е отложена реализацията на формата „Най-добрите години от нашия живот” поради липса на финансов ресурс до края на настоящата финансова година, информираме участниците, подали предложения в конкурса за избор на изпълнителен продуцент, че същият е прекратен. Предложенията на участниците ще бъдат върнати на посочените от тях адреси с пощенска пратка.

27.09.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за наемател в гр. Благоевград

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещения в РТВЦ Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 56

20.07.2018

Конкурс за изпълнителен продуцент на „Най-хубавите години от нашия живот“

С решение на Управителния съвет от 19.07.2018 г. (Протокол № 39, т. 3) БНТ обявява конкурс за изпълнителен продуцент на формата „Най-хубавите години от нашия живот“ на ENDEMOL SHINE GROUP.

12.07.2018

Независими български продуценти, допуснати до събеседване в обявения конкурс

На заседание на УС на БНТ от 06.07.2018 г. бяха разгледани резултатите от работата на назначената със Заповед на генералния директор на БНТ Комисия за разглеждане и оценка на предавания, създадени от независими български продуценти, участвали в обявения от обществената телевизия конкурс за подбор на проекти.

05.07.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Помещение „А” – Стол за хранене на служителите на БНТ, Помещение „Б” - Кафе – сладкарница на служителите на БНТ и Помещение „В” – Стол за хранене наслужителите на БНТ (НРТЦ)

05.06.2018

Задание
 за нов графичен знак
 на Българската национална телевизия

Крайният срок за изпращане на предложенията е 5 юли 2018 година.

22.02.2018

БНТ обявява конкурс за предавания от независими продуценти

ВАЖНО! Срокът за подаване на документи е удължен до 17:30 часа на 16 април 2018 г.

С решение на Управителния съвет от 13 февруари 2018 г (Протокол №7, т.14) БНТ обявява конкурс за предавания от независими продуценти по следните позиции:

21.02.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

На помещение /бившо ателие тапицери/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 102 кв.м.

21.02.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

На помещение /бившо ателие пластмаси/ в Проектантско - постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 108 кв. м.

16.08.2017

БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Терен с площ от 2 422 кв. м. с обект: „Открит паркинг и кабина за охрана” (след изграждането му) в гр. София Национален радио-телевизионен център, бул. „Цариградско шосе ” № 111

04.08.2017

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Помещения №201 и №202 А в сграда АДБ, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111

13.06.2017

Търг за определяне на наемател на помещение за стоматологичен кабинет

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение за стоматологичен кабинет в сграда АДБ, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111.

21.04.2017

БНТ обявява търг за определяне на наемател на терен с площ от 2422 кв. м.

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на терен с площ от 2422 кв. м. с Обект: „Открит паркинг и кабина за охрана” (след изграждането му) в гр. София, Национален радио-телевизионен център, бул. „Цариградско шосе ” № 111.

27.02.2017

БНТ обявява търг за определяне на наемател на част от недвижим имот

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот - публична държавна собственост на обща площ от 3 кв.м. за инсталиране и експлоатация на един брой вендинг-автомат за продажба на топли напитки и един брой комбиниран вендинг-автомат за продажба на студени напитки и пакетирани изделия в помещение № 2.17 в Апаратно-студиен комплекс 1, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111.

07.12.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на терен с площ от 2422 кв. м. с Обект: „Открит паркинг и кабина за охрана” (след изграждането му) в гр. София, Национален радио-телевизионен център, бул. „Цариградско шосе ” № 111

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 4720 лв. без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и/или други. Всички процедури, свързани с прилагането на Закона за устройство на територията...

01.11.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещение /бившо ателие железари/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 177 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и топлинна енергия. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната...

01.11.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот: три квадратни метра за монтиране на един брой вендинг автомат за продажба на топли напитки и един брой комбиниран автомат за продажба на студени напитки и пакетирани из

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 98 (деветдесет и осем) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и студена вода. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната документация...

12.10.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот: пет квадратни метра за монтиране на три броя вендинг автомати за продажба на топли напитки, разположени на партер, втори и трети етаж и един брой комбиниран автомат за

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 257 (двеста петдесет и седем) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет. Срок на наемното отношение – пет...

РЕКЛАМА

От новините Правителството отпусна 1,4 млрд. лева за строителството на АМ "Хемус"