Гледайте БНТ онлайн

  • Гледайте БНТ 1 онлайн
  • Гледайте БНТ 2 онлайн
  • Гледайте БНТ HD онлайн
  • Гледайте BNT World онлайн

Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

16.08.2017

БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Терен с площ от 2 422 кв. м. с обект: „Открит паркинг и кабина за охрана” (след изграждането му) в гр. София Национален радио-телевизионен център, бул. „Цариградско шосе ” № 111

04.08.2017

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Помещения №201 и №202 А в сграда АДБ, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111

13.06.2017

Търг за определяне на наемател на помещение за стоматологичен кабинет

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение за стоматологичен кабинет в сграда АДБ, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111.

21.04.2017

БНТ обявява търг за определяне на наемател на терен с площ от 2422 кв. м.

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на терен с площ от 2422 кв. м. с Обект: „Открит паркинг и кабина за охрана” (след изграждането му) в гр. София, Национален радио-телевизионен център, бул. „Цариградско шосе ” № 111.

27.02.2017

БНТ обявява търг за определяне на наемател на част от недвижим имот

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот - публична държавна собственост на обща площ от 3 кв.м. за инсталиране и експлоатация на един брой вендинг-автомат за продажба на топли напитки и един брой комбиниран вендинг-автомат за продажба на студени напитки и пакетирани изделия в помещение № 2.17 в Апаратно-студиен комплекс 1, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111.

07.12.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на терен с площ от 2422 кв. м. с Обект: „Открит паркинг и кабина за охрана” (след изграждането му) в гр. София, Национален радио-телевизионен център, бул. „Цариградско шосе ” № 111

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 4720 лв. без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и/или други. Всички процедури, свързани с прилагането на Закона за устройство на територията...

01.11.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещение /бившо ателие железари/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 177 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и топлинна енергия. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната...

01.11.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот: три квадратни метра за монтиране на един брой вендинг автомат за продажба на топли напитки и един брой комбиниран автомат за продажба на студени напитки и пакетирани из

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 98 (деветдесет и осем) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и студена вода. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната документация...

12.10.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот: пет квадратни метра за монтиране на три броя вендинг автомати за продажба на топли напитки, разположени на партер, втори и трети етаж и един брой комбиниран автомат за

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 257 (двеста петдесет и седем) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет. Срок на наемното отношение – пет...

04.08.2016

БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот за монтиране на автомат за продажба на топли напитки в административната сграда в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 6, с обща полезна площ от 1 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 35 (тридесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и студена вода. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната документация се...

10.06.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот за монтиране на автомат за продажба на топли напитки в административната сграда в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 6, с обща полезна площ от 1 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 35 (тридесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и студена вода. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната документация се...

10.06.2016

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещения № 126 и № 134 в Стопанско административен блок (САБ), НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, част от недвижим имот – публична държавна собственост на обща площ от 35 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 138,00 (сто и тридесет и осем) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и др.. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната документация...

08.09.2015

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на 18 квадратни метра, представляващи част от покривното пространство на административната сграда на Българската национална телевизия на ул. „Сан Стефано” № 29 за монтаж на техническо оборудване

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 1030 лв. без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия и/или други. Срок на наемното отношение – пет години. Тръжната документация се предоставя...

08.09.2015

БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещение /бившо ателие железари/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 177 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 368 (триста шестдесет и осем) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет и телефон. Срок на наемното отношение –...

08.09.2015

БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещение /бившо ателие пластмаси/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 108 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 225 (двеста двадесет и пет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет и телефон. Срок на наемното отношение – три...

08.09.2015

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Автомивка и част от терен в НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 102 кв.м. и прилежащ терен от 350 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 904 (деветстотин и четири) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет и телефон. Срок на наемното отношение –...

08.09.2015

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на две помещения в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 4, с обща полезна площ от 30 кв.м.

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 151 (сто петдесет и един) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет и телефон. Срок на наемното отношение – три...

24.03.2015

Обява за набиране на оферти за закупуване на лекарства

Организаторите на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, на основание Правилата за набиране и разпределение на средствата от благотворителната инициатива, обявяват началото на процедура за набиране на оферти за доставка на лекарствените...

23.03.2015

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещение /бившо ателие пластмаси/ в Проектантско-постановъчна база, НРТЦ, бул. „Цариградско шосе” № 111, с обща полезна площ от 108 кв.м

Начална тръжна едномесечна наемна цена в размер на 281 (двеста осемдесет и един) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, студена и топла вода, такса смет и телефон. Срок на наемното...

РЕКЛАМА

От новините Когато любовта побеждава въпреки институциите