Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

02.04.2020

Резултати от конкурсна сесия за 2018/2019 година - „копродукция за игрален филм"

С решение-протокол № 09/27.02.2020 г., т.”първа” на УС на БНТ въз основа на протокол от 10.02.2020 г. на Художествения съвет за игрално кино, определен със заповед № РД-10-497/12.11.2019 г. и заповед за видоизменение № РД-10-43/29.01.2020 г. на Генералния директор на БНТ за оценка и класиране на постъпилите проекти в обявената редовна годишна конкурсна сесия за 2018/2019 година по позиция „копродукция за игрален филм” - без ограничение за жанр, тематика и продължителност, съгласно чл.33 и чл.35 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, са класирани следните филмови проекти:

10.12.2019

Резултат от търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещения

Резултат от търг с тайно наддаване по обособени позиции за определяне на наемател на помещения – части от имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Българската национална телевизия, находящи се в гр. София, ул. „Сан Стефано” № 29 (БНТ) и бул. „Цариградско шосе” № 111 (БНТ-НРТЦ).

04.11.2019

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещения

Българска национална телевизия (БНТ) обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за определяне на наемател на помещения – части от имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Българската национална телевизия, находящи се в гр. София, ул. „Сан Стефано” № 29 (БНТ) и бул. „Цариградско шосе” № 111 (БНТ-НРТЦ), както следва:

01.10.2019

БНТ обявява конкурс за предавания от независими продуценти

Българската национална телевизия обявява конкурс за подбор на проекти, създадени от независими български продуценти, за следните програмни позиции:

01.10.2019

БНТ обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение „Дърводелско ателие“ – част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставена за управление на Българската национална телевизия, находяща се в сградата на Национален радио-телевизионен център (НРТЦ), Проектантско-постановъчна база в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, с обща полезна площ от 346,92 кв.м.

10.09.2019

Българската национална телевизия обявява конкурс за подбор за следните длъжности

- Програмен директор
- Директор дирекция „Програма БНТ 1”
- Директор дирекция „БНТ свят и региони”

30.08.2019

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българската национална телевизия, находящ се в сградата на Регионален телевизионен център - гр.Благоевград, ул. „Иван Михайлов”№ 56, представляващи помещения, както следва:

01.08.2019

БНТ обявява открит конкурс за предаване за разследваща журналистика

Със свое решение от 30.07.2019 г. Управителният съвет на Българската национална телевизия обявява конкурс за реализация на предаване за разследваща журналистика. Концепции могат да бъдат подавани както от журналисти от обществената медия, така и от автори и продуценти, които не са в трудовоправни отношения с БНТ.

18.04.2019

Съобщение за избиране на печеливш в проведен търг с тайно наддаване

БНТ обявява печелившия в проведен търг за отдаване под наем на помещение – Бюфет за бърза закуска, с обща полезна площ от 18,86 кв.м., намиращо се в Регионален телевизионен център - гр. Варна (РТВЦ Варна), спирка „Почивка“.

12.03.2019

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следните помещения:

Регионален телевизионен център - гр. Варна (РТВЦ Варна), спирка „Почивка“, представляваща помещение – Бюфет за бърза закуска, с обща полезна площ от 18,86 кв.м. (“помещението”).

31.01.2019

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРСНА СЕСИЯ

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НОВО ПРЕДАВАНЕ ПО ПРОГРАМНА ПОЗИЦИЯ „РАЗСЛЕДВАЩА ЖУРНАЛИСТИКА“

28.01.2019

БНТ търси общопрактикуващ лекар

БНТ търси общопрактикуващ лекар, който в рамките на медицинската си практика да обслужва и служителите на телевизията.

25.01.2019

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следните помещения: Апартамент находящ се в гр. София, ж.к. „Люлин ”

09.11.2018

Съобщение за избиране на печеливш в търг с тайно наддаване за наемател

БНТ бявява печеливш в търг с тайно наддаване за определяне на наемател на две помещения в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 4, с обща полезна площ от 30 кв.м

04.10.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за наемател в гр. Русе

БНТ обявява търг с тайно наддаване за наемател Русе

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на две помещения в РТВЦ Русе, ул. „Цариброд” № 4

28.09.2018

Съобщение от 28 септември 2018 във връзка с обявен конкурс

Във връзка с решение на Управителния съвет на БНТ от 27 септември 2018, съгласно което е отложена реализацията на формата „Най-добрите години от нашия живот” поради липса на финансов ресурс до края на настоящата финансова година, информираме участниците, подали предложения в конкурса за избор на изпълнителен продуцент, че същият е прекратен. Предложенията на участниците ще бъдат върнати на посочените от тях адреси с пощенска пратка.

27.09.2018

БНТ обявява търг с тайно наддаване за наемател в гр. Благоевград

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на Помещения в РТВЦ Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 56

20.07.2018

Конкурс за изпълнителен продуцент на „Най-хубавите години от нашия живот“

С решение на Управителния съвет от 19.07.2018 г. (Протокол № 39, т. 3) БНТ обявява конкурс за изпълнителен продуцент на формата „Най-хубавите години от нашия живот“ на ENDEMOL SHINE GROUP.

12.07.2018

Независими български продуценти, допуснати до събеседване в обявения конкурс

На заседание на УС на БНТ от 06.07.2018 г. бяха разгледани резултатите от работата на назначената със Заповед на генералния директор на БНТ Комисия за разглеждане и оценка на предавания, създадени от независими български продуценти, участвали в обявения от обществената телевизия конкурс за подбор на проекти.

РЕКЛАМА