Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

28.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник на компютърни мрежи и системи" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно образование; 2. Препоръчителен професионален опит - минимум 1 година на длъжност, изискваща следните специалности: компютърни...

27.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „Редактор” в дирекция „Програма БНТ 1” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” – хуманитарен профил; • Кандидатите да притежават комуникативност, гъвкавост и умение за...

18.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РАБОТНИК ИЗВОЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ДЕКОРИ", ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност; • свидетелство за управление на...

17.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Уеб-дизайнер" в сектор „Уеб и мултимедийно програмиране и дизайн”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно-професионално; 2. Компютърна грамотност – продуктите на Microsoft, Adobe, езиците HTML, CSS Java Script 3. Професионален опит -...

17.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "експерт ", сектор „Корпоративна социална отговорност”, направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „връзки с обществеността”, „публични комуникации”, „журналистика” ,...

06.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", СЕКТОР „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТНИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗЛЪЧВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии, профил -...

06.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии; - ползване...

29.10.2014

БНТ ОБЯВЯВА подбор за длъжността "ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" в Дирекция „Вътрешен одит” (една щатна бройка) /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: •висше образование- квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”; •професионален опит- една или повече години стаж в областта на вътрешния или външния одит, друга контролна дейност или...

24.10.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК", СЕКТОР „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1.  Изисквания за заемане на длъжността: -  Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: топлинна и хладилна техника или подобна, свързана с отоплитенлни, вентилационни и климатични...

24.10.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ЕКСПЕРТ-МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО", сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, НАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен - Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Писмено и говоримо владеене на английски  език и ползване на втори...

22.08.2014

РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – Пловдив, обявява подбор за длъжността "ТВ оператор" в Направление ”ТВ ПРОИЗВОДСТВО” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Висше образование със степен „Професионален бакалавър” по специалността „операторско майсторство” или средно образование с...

12.08.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ДИЗАЙНЕР", ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен – Висше образование със степен „бакалавър”, специалност „Моден дизайн” или сходно образование /художествено, за сценични кадри/; Умения за...

17.07.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВСП", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование в областта на електронните медии; да имат компютърна грамотност; кандидатите е необходимо да притежават качества...

11.06.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование; • да имат обща представа за подготовката и реализацията на телевизионната продукция, както и за използване на нови...

19.05.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР", отдел „СЕКРЕТАРИАТ НА УС”, сектор „ЗАДГРАНИЧНИ КОМАНДИРОВКИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимално изискване за завършено образование: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; • да имат професионален опит 3 или повече години; • да имат...

15.05.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Експерт-връзки с обществеността и протокол", сектор „Връзки с обществеността и медиите”, направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър”; • препоръчителен професионален опит на подобна позиция – минимум 2 години; • компютърна...

30.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”, ОТДЕЛ „АВТОРЕКЛАМА”, ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; • компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet; • препоръчителен опит на подобна позиция – минимум 1...

28.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ" в сектор „ФОНДОВА УНИВЕРСАЛНА АПАРАТНА”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

28.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОТЕКАР" в сектор „ФОНДОХРАНИЛИЩЕ”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

14.04.2014

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (срок за подаване на документи до 10 май)

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Основната цел на стажантската програма е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които завършват висше образование и да се ускори и улесни прехода между образование и...

РЕКЛАМА

От новините Избори през септември и нов вицеканцлер след политическия трус в Австрия