Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

04.06.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", сектор „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТНИ", направление „ИЗЛЪЧВАНЕ", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии, профил -...

20.05.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ-ПРОГРАМА”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да имат професионален опит като режисьор на ВСП минимум 3 години; ● да имат компютърна грамотност; • да...

18.05.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква. 2....

15.05.2015

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ – 2015

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Основната цел на Стажантската програма на БНТ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които се обучават или завършват висше образование и да се ускори и улесни процесът на усвояване...

04.05.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „,РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радио-комуникационна техника; -...

24.04.2015

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ” /Приключил/

„НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ”, Търговска дирекция.         Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: 1.1.  Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен: Висше образование,...

24.04.2015

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОМБУДСМАН” /Приключил/

 „ОМБУДСМАН”. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: 1.1.      Завършено образование - вид и степен: висше образование степен „магистър” с хуманитарен...

24.04.2015

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЕКСПЕРТ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ” /Приключил/

1.    „ЕКСПЕРТ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ”. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: 1.1.  Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен: Висше образование с...

20.03.2015

РТВЦ РУСЕ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността "Редактор" в Направление „Програма”, Продуцентско направление „Актуални и блокови предавания” /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • висше образование със степен „бакалавър”, профил – журналистика, хуманитарни науки и изкуство или масови комуникации. 2. Предимство на кандидатите дават: Владеенето на чужд...

09.03.2015

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР“ В СЕКТОР „УЕБ И МУЛТИМЕДИЙНО ПРОГРАМИРАНЕ И ДИЗАЙН“, НАПРАВЛЕНИЕ „БНТ МУЛТИМЕДИЯ“ /Приключил/

1. Описание на длъжността: Длъжността „Компютърен оператор” е на пряко подчинение на ръководителя на сектор “ Уеб и мултимедийно програмиране и дизайн”. В оперативен порядък изпълнява разпорежданията на дежурните редактори. Работи в екип на ротационен...

11.02.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ЗВУКОРЕЖИСЬОР", СЕКТОР „ЗВУК”, ОТДЕЛ „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, със специалност „звукорежисура; • необходимо е да притежават компютърна грамотност; • необходимо да притежават...

08.12.2014

БНТ - РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД обявява подбор за длъжността „ВИДЕОМОНТАЖИСТ”, РТВЦ – БЛАГОЕВГРАД, ДИРЕКЦИЯ „БНТ СВЯТ И РЕГИОНИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:  Минимално изискване за завършено образование - Средно професионално образование, с предпочитани технически специалности;  Професионален опит - препоръчителен три годишен опит на подобна...

03.12.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ", СЕКТОР „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: -Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо - специалност: ел.обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с електротехника или електроенергетика; -...

03.12.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ" в сектор „ФОНДОВА УНИВЕРСАЛНА АПАРАТНА”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

28.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник на компютърни мрежи и системи" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно образование; 2. Препоръчителен професионален опит - минимум 1 година на длъжност, изискваща следните специалности: компютърни...

27.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „Редактор” в дирекция „Програма БНТ 1” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” – хуманитарен профил; • Кандидатите да притежават комуникативност, гъвкавост и умение за...

18.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РАБОТНИК ИЗВОЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ДЕКОРИ", ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност; • свидетелство за управление на...

17.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Уеб-дизайнер" в сектор „Уеб и мултимедийно програмиране и дизайн”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно-професионално; 2. Компютърна грамотност – продуктите на Microsoft, Adobe, езиците HTML, CSS Java Script 3. Професионален опит -...

17.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "експерт ", сектор „Корпоративна социална отговорност”, направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „връзки с обществеността”, „публични комуникации”, „журналистика” ,...

06.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", СЕКТОР „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТНИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗЛЪЧВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии, профил -...

РЕКЛАМА

От новините Започват Коледните пости