Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

08.12.2014

БНТ - РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – БЛАГОЕВГРАД обявява подбор за длъжността „ВИДЕОМОНТАЖИСТ”, РТВЦ – БЛАГОЕВГРАД, ДИРЕКЦИЯ „БНТ СВЯТ И РЕГИОНИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:  Минимално изискване за завършено образование - Средно професионално образование, с предпочитани технически специалности;  Професионален опит - препоръчителен три годишен опит на подобна...

03.12.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ", СЕКТОР „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: -Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо - специалност: ел.обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с електротехника или електроенергетика; -...

03.12.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ" в сектор „ФОНДОВА УНИВЕРСАЛНА АПАРАТНА”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

28.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник на компютърни мрежи и системи" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно образование; 2. Препоръчителен професионален опит - минимум 1 година на длъжност, изискваща следните специалности: компютърни...

27.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „Редактор” в дирекция „Програма БНТ 1” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” – хуманитарен профил; • Кандидатите да притежават комуникативност, гъвкавост и умение за...

18.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РАБОТНИК ИЗВОЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ДЕКОРИ", ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност; • свидетелство за управление на...

17.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Уеб-дизайнер" в сектор „Уеб и мултимедийно програмиране и дизайн”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно-професионално; 2. Компютърна грамотност – продуктите на Microsoft, Adobe, езиците HTML, CSS Java Script 3. Професионален опит -...

17.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "експерт ", сектор „Корпоративна социална отговорност”, направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „връзки с обществеността”, „публични комуникации”, „журналистика” ,...

06.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", СЕКТОР „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТНИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗЛЪЧВАНЕ", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии, профил -...

06.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии; - ползване...

29.10.2014

БНТ ОБЯВЯВА подбор за длъжността "ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" в Дирекция „Вътрешен одит” (една щатна бройка) /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: •висше образование- квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”; •професионален опит- една или повече години стаж в областта на вътрешния или външния одит, друга контролна дейност или...

24.10.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК", СЕКТОР „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1.  Изисквания за заемане на длъжността: -  Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: топлинна и хладилна техника или подобна, свързана с отоплитенлни, вентилационни и климатични...

24.10.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ЕКСПЕРТ-МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО", сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, НАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен - Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Писмено и говоримо владеене на английски  език и ползване на втори...

22.08.2014

РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – Пловдив, обявява подбор за длъжността "ТВ оператор" в Направление ”ТВ ПРОИЗВОДСТВО” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Висше образование със степен „Професионален бакалавър” по специалността „операторско майсторство” или средно образование с...

12.08.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ДИЗАЙНЕР", ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен – Висше образование със степен „бакалавър”, специалност „Моден дизайн” или сходно образование /художествено, за сценични кадри/; Умения за...

17.07.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВСП", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование в областта на електронните медии; да имат компютърна грамотност; кандидатите е необходимо да притежават качества...

11.06.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование; • да имат обща представа за подготовката и реализацията на телевизионната продукция, както и за използване на нови...

19.05.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР", отдел „СЕКРЕТАРИАТ НА УС”, сектор „ЗАДГРАНИЧНИ КОМАНДИРОВКИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимално изискване за завършено образование: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; • да имат професионален опит 3 или повече години; • да имат...

15.05.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Експерт-връзки с обществеността и протокол", сектор „Връзки с обществеността и медиите”, направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър”; • препоръчителен професионален опит на подобна позиция – минимум 2 години; • компютърна...

30.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”, ОТДЕЛ „АВТОРЕКЛАМА”, ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; • компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet; • препоръчителен опит на подобна позиция – минимум 1...

РЕКЛАМА

От новините Правителството одобри актуализация на бюджета заради F-16