Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

01.10.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ", звено „СТУДИЙНО-ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно-професионално техническо; - специалност: слаботокова техника; ел.обзавеждане на промишлени предприятия или подобна, свързана с проектиране, изграждане,...

29.09.2015

БНТ дирекция „БНТ Свят и региони”- РТВЦ Пловдив обявява външен подбор за заемане на длъжността „Телевизионен оператор” в РТВЦ - Пловдив /Приключил/

1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Висше образование – степен „професионален бакалавър” по специалността „операторско майсторство”. По изключение – средно професионално образование (за предпочитане в областта...

18.09.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕКВИЗИТОР", ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, направление „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА” към дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Средно образование; - Компетентност по отношение на спецификата на дейността: а/ реда и изискванията за монтаж. б/ опазване и транспортиране на реквизитните вещи в/ потребителските свойства на...

16.09.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР" в РТВЦ-РУСЕ /Приключил/

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: - да имат висше образование –степен „Магистър”; - да имат професионален опит в журналистиката и тв производството, най-малко- 5 години; - да...

04.09.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСП /Приключил/ЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - удължен срок

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии; - трудов стаж...

21.08.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "Приложен администратор", сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – висше, със степен „бакалавър”, със специалност „Комуникационни технологии” и/или „Информационни технологии”. 2. Професионален опит -...

29.07.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

07.07.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "експерт връзки с обществеността и протокол", сектор „Връзки с обществеността и медиите”, Направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „връзки с обществеността”, „журналистика” ,...

07.07.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "експерт ", сектор „Корпоративна социална отговорност”, Направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „връзки с обществеността”, „журналистика” ,...

04.06.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ", сектор „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТНИ", направление „ИЗЛЪЧВАНЕ", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии, профил -...

20.05.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ-ПРОГРАМА”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да имат професионален опит като режисьор на ВСП минимум 3 години; ● да имат компютърна грамотност; • да...

18.05.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква. 2....

15.05.2015

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ – 2015

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Основната цел на Стажантската програма на БНТ е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които се обучават или завършват висше образование и да се ускори и улесни процесът на усвояване...

04.05.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „,РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радио-комуникационна техника; -...

24.04.2015

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ” /Приключил/

„НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ”, Търговска дирекция.         Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: 1.1.  Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен: Висше образование,...

24.04.2015

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ОМБУДСМАН” /Приключил/

 „ОМБУДСМАН”. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: 1.1.      Завършено образование - вид и степен: висше образование степен „магистър” с хуманитарен...

24.04.2015

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ЕКСПЕРТ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ” /Приключил/

1.    „ЕКСПЕРТ АНАЛИЗ, СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ”. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ: 1.1.  Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен: Висше образование с...

20.03.2015

РТВЦ РУСЕ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността "Редактор" в Направление „Програма”, Продуцентско направление „Актуални и блокови предавания” /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • висше образование със степен „бакалавър”, профил – журналистика, хуманитарни науки и изкуство или масови комуникации. 2. Предимство на кандидатите дават: Владеенето на чужд...

09.03.2015

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР“ В СЕКТОР „УЕБ И МУЛТИМЕДИЙНО ПРОГРАМИРАНЕ И ДИЗАЙН“, НАПРАВЛЕНИЕ „БНТ МУЛТИМЕДИЯ“ /Приключил/

1. Описание на длъжността: Длъжността „Компютърен оператор” е на пряко подчинение на ръководителя на сектор “ Уеб и мултимедийно програмиране и дизайн”. В оперативен порядък изпълнява разпорежданията на дежурните редактори. Работи в екип на ротационен...

11.02.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ЗВУКОРЕЖИСЬОР", СЕКТОР „ЗВУК”, ОТДЕЛ „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, със специалност „звукорежисура; • необходимо е да притежават компютърна грамотност; • необходимо да притежават...

РЕКЛАМА

От новините Правителството одобри актуализация на бюджета заради F-16