Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

09.01.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се...

09.01.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

12.12.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

06.12.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕДАКТОР-КИНО", направление "ЧУЖДИ ПРОГРАМИ” /Приключил/

1. Минимални изисквания, на които кандидатите трябва да отговарят: • Минимално изискване за завършено образование – вид и степен: Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” - хуманитарен профил /филология, кинознание,...

05.12.2016

БНТ обявява подбор за заемане на длъжността „Началник на отдел”, отдел „Маркетинг” , Търговска дирекция /Приключил/

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания, удостоверени със съответен документ за заемане на длъжността: 1.1. Минимални изисквания за завършено образование - вид и степен: - Висше образование, образователно-квалификационна...

04.12.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОТЕКАР" в сектор "ФОНДОХРАНИЛИЩЕ", отдел "ФОНДОВИ ЦЕНТЪР", дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен – средно образование. 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • да притежават компютърна и техническа грамотност; • да имат...

01.12.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ЕКСПЕРТ-МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО", сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, направление "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” /Приключил/

1. Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен: Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. 2. Допълнителна професионална квалификация: 2.1. Отлично владеене на английски език; 2.2. Компютърна...

30.11.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО-ПРОГРАМА”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, дирекция " ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно професионално икономическо образование образование; • професионален опит в областта на телевизионното производство – минимум 3 години.; • умения...

30.11.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ОСВЕТИТЕЛ", сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършена образователна степен – средно образование; - свидетелство за управление на МПС, минимум категория В; - стаж не се изисква; 2. Предимство на...

24.11.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование /за предпочитане в областите кино и телевизия/; • професионален опит в областта на телевизионното производство; • умения за работа с...

23.11.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОМОНТАЖИСТ”, сектор „ВИДЕОМОНТАЖИСТИ”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ”, в ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; - компютърна грамотност – основни познания за видеомонтажни програми; - умения за работа в екип, инициативност и...

27.10.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "РАБОТНИК ИЗВОЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ДЕКОРИ", обслужващи звена, направление „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимално изискване за завършено образование – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на кандидатите...

21.10.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква; -...

21.10.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор "АСК-6", направление "ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и...

19.10.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; радио и телевизионна техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

06.10.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ", направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква; -...

05.10.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "АРХИВИСТ", сектор „ТВ ФОНД”, отдел „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимални изисквания за завършено образование – вид и степен: висше образование със степен „бакалавър” /хуманитарни науки, архивистика, библиография/. - Допълнителна професионална квалификация: •...

08.09.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ЗВУКОРЕЖИСЬОР", сектор „ЗВУК”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, със специалност „звукорежисура; • необходимо е да притежават компютърна грамотност; • необходимо да притежават...

02.09.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "КООРДИНАТОР", направление „КООРДИНАЦИЯ”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността - средно образование. 2. Допълнителни изисквания за длъжността: - умения за работа с компютър; - професионален опит в производството на телевизионни програми – минимум 2 /две/...

22.07.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /удължен срок/ /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

РЕКЛАМА

От новините Времето остава топло и днес