Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

08.09.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ЗВУКОРЕЖИСЬОР", сектор „ЗВУК”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, със специалност „звукорежисура; • необходимо е да притежават компютърна грамотност; • необходимо да притежават...

02.09.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "КООРДИНАТОР", направление „КООРДИНАЦИЯ”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността - средно образование. 2. Допълнителни изисквания за длъжността: - умения за работа с компютър; - професионален опит в производството на телевизионни програми – минимум 2 /две/...

22.07.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /удължен срок/ /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

18.07.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "Кореспондент в чужбина", в дирекция "Информация", продуцентски център „Новини", направление „Международни новини" - удължен срок /Приключил/

1. Място и характер на работата: - Дейността се осъществява в Брюксел, Кралство Белгия. - Длъжността „кореспондент в чужбина” осъществява функции и дейности, свързани с реализацията на телевизионни новини и телевизионна продукция в дирекция...

15.07.2016

БНТ обявява подбор за длъжността „Експерт-интернет комуникации” /по заместване на служител, който отсъства от работа - чл.68, ал.1, т.3 от КТ/, в отдел „Маркетинг”, Търговска дирекция /Приключил/

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания за заемане на длъжността: - Минимална образователно-квалификационна степен – висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в сферата на икономиката, маркетинг, реклама,...

02.06.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО-ПРОГРАМА”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен – средно професионално икономическо образование образование; • професионален опит в областта на телевизионното производство; • умения за работа с...

02.06.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен - средно образование в областта на електронните медии; • да имат компютърна грамотност; • кандидатите е необходимо да притежават...

01.06.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ-ПРОГРАМА”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да имат професионален опит като режисьор на ВСП минимум 3 години; ● да имат компютърна грамотност; • да...

18.01.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК", сектор „АВТОМАТИЧНА ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква. 2. Предимство на...

11.01.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

11.01.2016

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – висше техническо с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и...

28.12.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; радио и телевизионна техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

16.12.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник на компютърни мрежи и системи" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно образование; 2. Препоръчителен професионален опит - минимум 1 година в областта на компютърни технологии и компютърни устройства; 3....

01.12.2015

БНТ oбявявa пoдбop за длъжността "ЗВУКОРЕЖИСЬОР", сектop „3ВУК-ПРОГРАМА", производствен център „РЕАЛИ3АЦИЯ-ПPOГPAMA", диpeкция "ТЕЛЕВИ3ИОННО ПРОИ3ВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: · минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” със специалност “звукорежисура” придобито у нас или в чужбина, по сходна образователна програма. 2. Предимство на кандидатите...

01.12.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО-ПРОГРАМА”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно професионално икономическо образование; • професионален опит в областта на телевизионното производство; • умения за работа с компютър – Word,...

01.12.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "РАБОТНИК ИЗВОЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ДЕКОРИ" в ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА, направление „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на...

01.12.2015

БНТ обявява подбор за две свободни щатни бройки в направление „Публични комуникации” на БНТ за длъжности: "Експерт връзки с обществеността и протокол" в сектор „Връзки с обществеността и медиите” и „Експерт” в сектор „Корпоративна социална отговорност” /

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър” със следните специалности: „публични комуникации”, „журналистика”, „филология”, „връзки с...

23.11.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „АСК-6", направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - удължен срок /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква. 2....

03.11.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР-AVID НВИНИ", сектор „,AVID-НОВИНИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН КОМПЛЕКС - AVID", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, математическо, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; - Трудов стаж и професионален опит – препоръчително минимум 3 години в...

30.10.2015

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква. 2....

РЕКЛАМА

От новините Днес се навършва една година от тежката катастрофа край Своге