Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

13.09.2017

БНТ обявява подбор за „Техник електрически централи и мрежи” /приключил/

Сектор „Художествено и ефектно осветление”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

14.08.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ОПЕРАТОР НА ГРАФИЧНА СТАНЦИЯ" /приключил/

Сектор „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”, отдел „ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ"

18.07.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК" /приключил/

Сектор „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

04.07.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВСП" /приключил/

Сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция " ИНФОРМАЦИЯ"

28.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР" /приключил/

Сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, направление "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

23.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

16.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ОСВЕТИТЕЛ" /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

01.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

30.05.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ" /прикл./

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

02.05.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” /приключил/

Сектор „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТИ”, направление „ИЗЛЪЧВАНЕ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

20.04.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

12.04.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "МОНТАЖНИК СЛОЖНИ КОМБИНИРАНИ ИЗДЕЛИЯ"/прикл.

Дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, обслужващи звена

07.03.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ", направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; • Специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; • Трудов стаж и професионален опит - не се изисква;...

01.03.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „ПОСТПРОДУКЦИЯ-ЗВУК", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: слаботокова техника; радио и телевизионна техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

24.02.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ", сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование; • специалност: „Електро обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна,...

10.02.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР-AVID НОВИНИ", сектор „AVID-НОВИНИ", направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /удължен срок/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, математическо, с образователно-квалификационна степен „Бакалавър”; - Трудов стаж и професионален опит – препоръчително минимум 3 години в...

07.02.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ЗВУКОРЕЖИСЬОР", сектор „3ВУК-ПРОГРАМА", производствен център „РЕАЛИ3АЦИЯ-ПPOГPAMA", дирекция „ТЕЛЕВИ3ИОННО ПРОИ3ВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: · минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” със специалност “звукорежисура” придобито у нас или в чужбина, по сходна образователна програма. 2. Предимство на кандидатите...

26.01.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОТЕКАР" в сектор "ФОНДОХРАНИЛИЩЕ", отдел "ФОНДОВИ ЦЕНТЪР", дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • минимална образователно-квалификационна степен – средно образование. 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • да притежават компютърна и техническа грамотност; • да имат...

10.01.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕДАКТОР–НОВИНИ ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ " направление „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НОВИНИ” продуцентски център „НОВИНИ” дирекция “ИНФОРМАЦИЯ” /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър”; - препоръчителен професионален опит в електронни медии; - добро владеене на жестомимичния език; -...

09.01.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование – средно професионално-техническо; - специалност: слаботокова техника; радио и телевизионна техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и...

РЕКЛАМА

От новините Времето остава топло и днес