Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

15.05.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23.04.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС - 6”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

19.04.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ОСВЕТИТЕЛ" /приключил/

Звено „СТУДИЙНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ", сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

19.04.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ОСВЕТИТЕЛ" /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

18.04.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" /приключил/

Сектор „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТНИ", направление „ИЗЛЪЧВАНЕ", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

18.04.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК" /приключил/

Сектор „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

26.03.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ” /приключил/

Производствен център „Реализация – Информация” на Дирекция „Информация”

02.03.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО - СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23.02.2018

Дирекция „Информация“ на БНТ обявява конкурс за водещи, репортери и продуценти

Уважаеми госпожи и господа,

Изтече срокът за подаване на документи за кандидатстване за работа в Дирекция „Информация“ на БНТ. В момента се разглеждат подадените документи.

Кандидатите, които продължават във втория кръг на конкурса, ще бъдат информирани допълнително.16.02.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

19.01.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - до 09.02.2018 г.

16.01.2018

БНТ - подбор за длъжността „организатор по технологично обезпечаване” /приключил

Направление „Постановъчна база”, обслужващи звена, дирекция „Телевизионно производство”

12.01.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ОСВЕТИТЕЛ” /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

08.12.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

04.12.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО” /приключил/

Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

15.11.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ” /приключил/

Производствен център „Реализация – Информация” на Дирекция „Информация”

08.11.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ВИДЕОМОНТАЖИСТ” /приключил/

Производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ”

06.11.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „AVID НОВИНИ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

16.10.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „организатор производство” /приключил/

Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

28.09.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

РЕКЛАМА

От новините Времето остава топло и днес