Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

12.01.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ОСВЕТИТЕЛ” /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

08.12.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

04.12.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО” /приключил/

Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

15.11.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „РЕЖИСЬОР НА ВИДЕОСМЕСИТЕЛЕН ПУЛТ” /приключил/

Производствен център „Реализация – Информация” на Дирекция „Информация”

08.11.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ВИДЕОМОНТАЖИСТ” /приключил/

Производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ”

06.11.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „AVID НОВИНИ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

16.10.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „организатор производство” /приключил/

Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

28.09.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

13.09.2017

БНТ обявява подбор за „Техник електрически централи и мрежи” /приключил/

Сектор „Художествено и ефектно осветление”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

14.08.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ОПЕРАТОР НА ГРАФИЧНА СТАНЦИЯ" /приключил/

Сектор „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”, отдел „ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ"

18.07.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК" /приключил/

Сектор „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

04.07.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВСП" /приключил/

Сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция " ИНФОРМАЦИЯ"

28.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР" /приключил/

Сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, направление "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”

23.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

16.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ОСВЕТИТЕЛ" /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

01.06.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

30.05.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ" /прикл./

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

02.05.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ” /приключил/

Сектор „КОМУНИКАЦИОННИ АПАРАТИ”, направление „ИЗЛЪЧВАНЕ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

20.04.2017

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

12.04.2017

БНТ обявява подбор за длъжността "МОНТАЖНИК СЛОЖНИ КОМБИНИРАНИ ИЗДЕЛИЯ"/прикл.

Дирекция "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО", направление „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА”, обслужващи звена

РЕКЛАМА

От новините "Отвъд границите": За училищата в чужбина и тяхната мисия