Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

03.08.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „AVID НОВИНИ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

30.07.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Техник телекомуникации” /приключил/

Сектор „Комуникационни апаратни”, направление ”Излъчване”, дирекция „Техника и технологии”

13.07.2018

БНТ - Подбор за „ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ” /приключил/

Сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”

13.07.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Инженер енергетик” /приключил/

Сектор „Енергетика”, дирекция „Техника и технологии”

13.07.2018

БНТ обявява подбор за „Техник електрически централи и мрежи” /приключил/

Сектор „Енергетика”, дирекция „Техника и технологии”

05.07.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ЗВУКОРЕЖИСЬОР" /приключил/

Сектор „ЗВУК”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, производствен център „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, дирекция „ИНФОРМАЦИЯ"

21.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО” /приключил/

Сектор „Организатори производство - Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

21.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „реквизитор” /приключил/

Направление „Постановъчна база” – Обслужващи звена, дирекция „Телевизионно производство”

20.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ЗВУКОИНЖЕНЕР" /приключил/

Сектор „ПОСТПРОДУКЦИЯ ЗВУК", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

19.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ” /приключил/

Отдел „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”, дирекция „ИКОНОМИЧЕСКА”

13.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС - 6”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

13.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР AVID НОВИНИ” /приключил

Сектор „AVID НОВИНИ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

11.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „AVID – ПОСТПРОДУКЦИЯ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

11.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

05.06.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕНЕРГЕТИК"

Сектор „ЕНЕРГЕТИКА", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

30.05.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23.05.2018

БНТ обявява подбор за "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ" /приключил/

Сектор „ЕНЕРГЕТИКА", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

15.05.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ИЗЛЪЧВАНЕ” /приключил/

Сектор „ЕФИРЕН КОМПЛЕКС”, направление „ИЗЛЪЧВАНЕ”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

РЕКЛАМА

От новините Времето остава топло и днес