Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

23.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Техник експлоатация“ /приключил/

Сектор "AVID новини", направление "Информационен комплекс", дирекция "Техника и технологии"

20.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Инженер експлоатация“ /Приключил/

Сектор „Подвижни телевизионни станции”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

08.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Звукорежисьор“ /приключил/

Сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

06.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Специалист”, отдел „УЧР"/приключил/

Отдел „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Правна”

25.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник телевизионна техника" /приключил/

Сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”,

24.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник телекомуникации" /приключил/

Сектор „Комуникационни апарати”, направление ”Излъчване”, дирекция „Техника и технологии”

17.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Режисьор на видеосмесителен пулт" /приключил/

Сектор „Режисьори на ВСП”, Отдел „Пряка реализация”, Производствен център „Реализация-информация”, Дирекция „Информация”,

16.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник експлоатация" / приключил/

Сектор „AVID НОВИНИ”, направление "Информационне комплекс", дирекция "Техника и технологии"

12.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Техник електрически централи и мрежи” /прикл./

Сектор „Енергетика”, дирекция „Техника и технологии”

08.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник експлоатация"/приключил/

Сектор „Репортажни телевизионни станции - производство”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

03.09.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС - 6”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

03.09.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ОСВЕТИТЕЛ” /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

28.08.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”,

28.08.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

08.08.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

08.08.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ" /приключил/

Сектор „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", направление „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", дирекция "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

РЕКЛАМА

От новините Времето остава топло и днес