Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

28.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ" в сектор „ФОНДОВА УНИВЕРСАЛНА АПАРАТНА”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

28.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОТЕКАР" в сектор „ФОНДОХРАНИЛИЩЕ”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

14.04.2014

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (срок за подаване на документи до 10 май)

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Основната цел на стажантската програма е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които завършват висше образование и да се ускори и улесни прехода между образование и...

12.03.2014

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ", НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС" в ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо,; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква; -...

06.03.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Приложен администратор" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – висше, със степен „бакалавър”, със специалност „Комуникационни технологии” и/или „Информационни технологии”. 2. Професионален опит - минимум 2...

13.02.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ” В ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ” В ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите „Маркетинг”, „Реклама” или друга специалност в областта на масовите комуникации; • Професионален стаж – 3...

11.02.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОМОНТАЖИСТ”, сектор „ВИДЕОМОНТАЖИСТИ”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ”, в ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; - компютърна грамотност – основни познания за видеомонтажни програми; - умения за работа в екип, инициативност и...

09.01.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" В СЕКТОР “РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО, ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ”, ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН”, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимални изисквания за завършено образование – висше образование /икономическа специалност/ или средно професионално образование; • Компютърна грамотност – Word; Excel; Internet. 2....

08.01.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ", СЕКТОР „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование; • специалност: „Електрообзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна,...

20.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОМОНТАЖИСТ" в сектор „ВИДЕОМОНТАЖИСТИ-ПРОГРАМА”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • Професионален опит като видеомонтажист – над 3 години. 2. Предимство на кандидатите дават: ● Висше...

20.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ", СЕКТОР „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование; • специалност: „Електро обзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна,...

16.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "Приложен администратор" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – средно-специално/средно професионално образование със специалност „Комуникационни технологии” и/или „Информационни технологии”; 2....

15.12.2013

БНТ РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – Русе ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността "ТВ оператор" в Направление ”ТВ ПРОИЗВОДСТВО” /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • средно професионално образование или професионален бакалавър (полувисше); • минимален професионален опит 1 г.. 2. Предимство на кандидатите дават: •  висше образование  със...

12.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "Експерт" в сектор „Корпоративна социална отговорност”, Направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър" със следните препоръчителни специалности: „Връзки с обществеността", „Журналистика",...

06.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ЕКСПЕРТ-ПЛАНИРАНЕ АВТОРЕКЛАМА" в ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ” НАПРАВЛЕНИЕ „МАРКЕТИНГ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ” КЪМ ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Да притежават минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър" в областта на рекламата, маркетинга и медиите; препоръчителен опит 1 година на подобна...

21.08.2013

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ", направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС" в ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" (Приключил)

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално, техническо; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква; -...

12.08.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОМОНТАЖИСТ" в сектор „ВИДЕОМОНТАЖИСТИ-ПРОГРАМА”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • Компютърна грамотност; • Да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕКВИЗИТОР" към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "Монтажник сложни комбинирани изделия" към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ" в ДИРЕКЦИЯ ”ИНФОРМАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, ОТДЕЛ „САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование: висше техническо, със степен „бакалавър” в областите: Телекомуникации и технологии, Компютърни и информационни системи и технологии, Слаботокова...

РЕКЛАМА

От новините Времето остава топло и днес