Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

15.12.2013

БНТ РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – Русе ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността "ТВ оператор" в Направление ”ТВ ПРОИЗВОДСТВО” /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • средно професионално образование или професионален бакалавър (полувисше); • минимален професионален опит 1 г.. 2. Предимство на кандидатите дават: •  висше образование  със...

12.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "Експерт" в сектор „Корпоративна социална отговорност”, Направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър" със следните препоръчителни специалности: „Връзки с обществеността", „Журналистика",...

06.12.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ЕКСПЕРТ-ПЛАНИРАНЕ АВТОРЕКЛАМА" в ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ” НАПРАВЛЕНИЕ „МАРКЕТИНГ И ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ” КЪМ ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Да притежават минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър" в областта на рекламата, маркетинга и медиите; препоръчителен опит 1 година на подобна...

21.08.2013

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", сектор „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ", направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС" в ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" (Приключил)

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално, техническо; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква; -...

12.08.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОМОНТАЖИСТ" в сектор „ВИДЕОМОНТАЖИСТИ-ПРОГРАМА”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ПРОГРАМА”, към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • Компютърна грамотност; • Да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕКВИЗИТОР" към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "Монтажник сложни комбинирани изделия" към ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПОСТАНОВЪЧНА БАЗА” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; • да притежават качества за работа в екип, комуникативност, да проявяват инициативност. 2. Предимство на...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ" в ДИРЕКЦИЯ ”ИНФОРМАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ-ИНФОРМАЦИЯ”, ОТДЕЛ „САТЕЛИТНИ КОМУНИКАЦИИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование: висше техническо, със степен „бакалавър” в областите: Телекомуникации и технологии, Компютърни и информационни системи и технологии, Слаботокова...

08.05.2013

БНТ обявява подбор за длъжността "СТАРШИ ЕКСПЕРТ – РЕКЛАМЕН ТРАФИК" направление „ПРОДАЖБИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ” към ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Да притежават минимална образователно-квалификационна степен  „бакалавър”; • да имат професионален стаж минимум 3 години и опит в сходна сфера на дейност; • да имат компютърна грамотност...

08.05.2013

Стажантска програма на Дирекция “Публични комуникации” на Българската национална телевизия

Стажантската програма на Дирекция “Публични комуникации” на БНТ си поставя за цел да поощри и подпомогне развитието на студенти с интерес в сферата на публичните комуникации, да придобият ценни практически умения и знания, важни за бъдещата им...

РЕКЛАМА

От новините "Отвъд границите": За училищата в чужбина и тяхната мисия