Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

06.11.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ", НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - висше техническо, с образователно-квалификационна степен - „бакалавър"; - специалност: слаботокова техника; комуникационна техника и технологии; - ползване...

29.10.2014

БНТ ОБЯВЯВА подбор за длъжността "ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР" в Дирекция „Вътрешен одит” (една щатна бройка) /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: •висше образование- квалификационна степен – „магистър” или „бакалавър”; •професионален опит- една или повече години стаж в областта на вътрешния или външния одит, друга контролна дейност или...

24.10.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК МЕХАНИК", СЕКТОР „ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ", ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1.  Изисквания за заемане на длъжността: -  Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо; - специалност: топлинна и хладилна техника или подобна, свързана с отоплитенлни, вентилационни и климатични...

24.10.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ЕКСПЕРТ-МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО", сектор „МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОВИЗИЯ”, НАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен - Висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Писмено и говоримо владеене на английски  език и ползване на втори...

22.08.2014

РЕГИОНАЛЕН ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЦЕНТЪР – Пловдив, обявява подбор за длъжността "ТВ оператор" в Направление ”ТВ ПРОИЗВОДСТВО” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Висше образование със степен „Професионален бакалавър” по специалността „операторско майсторство” или средно образование с...

12.08.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ДИЗАЙНЕР", ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен – Висше образование със степен „бакалавър”, специалност „Моден дизайн” или сходно образование /художествено, за сценични кадри/; Умения за...

17.07.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РЕЖИСЬОР НА ВСП", сектор „РЕЖИСЬОРИ НА ВСП”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование в областта на електронните медии; да имат компютърна грамотност; кандидатите е необходимо да притежават качества...

11.06.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО", сектор „ОРГАНИЗАТОРИ ПРОИЗВОДСТВО”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ – ИНФОРМАЦИЯ”, ДИРЕКЦИЯ " ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен - средно образование; • да имат обща представа за подготовката и реализацията на телевизионната продукция, както и за използване на нови...

19.05.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР", отдел „СЕКРЕТАРИАТ НА УС”, сектор „ЗАДГРАНИЧНИ КОМАНДИРОВКИ” /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: Минимално изискване за завършено образование: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; • да имат професионален опит 3 или повече години; • да имат...

15.05.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Експерт-връзки с обществеността и протокол", сектор „Връзки с обществеността и медиите”, направление "Публични комуникации" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършено образование - образователно-квалификационна степен „бакалавър”; • препоръчителен професионален опит на подобна позиция – минимум 2 години; • компютърна...

30.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ”, ОТДЕЛ „АВТОРЕКЛАМА”, ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър"; • компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet; • препоръчителен опит на подобна позиция – минимум 1...

28.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ" в сектор „ФОНДОВА УНИВЕРСАЛНА АПАРАТНА”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

28.04.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОТЕКАР" в сектор „ФОНДОХРАНИЛИЩЕ”, ОТДЕЛ „ФОНДОВИ ЦЕНТЪР”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕЛЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; 2. Допълнителни изисквания към кандидатите: • Да имат обща представа за технологичния процес на подготовка и...

14.04.2014

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ (срок за подаване на документи до 10 май)

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Основната цел на стажантската програма е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които завършват висше образование и да се ускори и улесни прехода между образование и...

12.03.2014

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ", СЕКТОР „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ", НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС" в ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания за заемане на длъжността: - Минимално изискване за завършено образование - средно-професионално: техническо,; - специалност: слаботокова техника; радиокомуникационна техника; - трудов стаж и професионален опит - не се изисква; -...

06.03.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "Приложен администратор" в сектор „Информационни технологии и компютърно осигуряване”, Направление "БНТ Мултимедия" /Приключил/

I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: 1. Минимално изискване за завършено образование – висше, със степен „бакалавър”, със специалност „Комуникационни технологии” и/или „Информационни технологии”. 2. Професионален опит - минимум 2...

13.02.2014

БНТ обявява подбор за длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ” В ОТДЕЛ „МАРКЕТИНГ” В ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: • Висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите „Маркетинг”, „Реклама” или друга специалност в областта на масовите комуникации; • Професионален стаж – 3...

11.02.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ВИДЕОМОНТАЖИСТ”, сектор „ВИДЕОМОНТАЖИСТИ”, отдел „ПРЯКА РЕАЛИЗАЦИЯ”, ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР „РЕАЛИЗАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ”, в ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ" /Приключил/

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: - Минимална образователно-квалификационна степен – средно образование; - компютърна грамотност – основни познания за видеомонтажни програми; - умения за работа в екип, инициативност и...

09.01.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" В СЕКТОР “РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО, ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ БАНКОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ”, ОТДЕЛ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН”, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДИРЕКЦИЯ /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимални изисквания за завършено образование – висше образование /икономическа специалност/ или средно професионално образование; • Компютърна грамотност – Word; Excel; Internet. 2....

08.01.2014

БНТ обявява подбор за длъжността "ТЕХНИК ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ", СЕКТОР „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ "ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" /Приключил/

1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: • Минимално изискване за завършена образователна степен – средно професионално: техническо образование; • специалност: „Електрообзавеждане на промишлени предприятия” или друга подобна,...

РЕКЛАМА

От новините Започват Коледните пости