Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

Вчера, 11:26

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „АВТОМОНТЬОР”

отдел „АВТОТРАНСПОРТ”

25.03.2019

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВО” /Приключил/

сектор „Организатори производство - Програма” дирекция „Телевизионно производство”

14.03.2019

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „УЕБ ПРОГРАМИСТ”

в сектор „ПРОГРАМИРАНЕ И ДИЗАЙН”, отдел „МУЛТИМЕДИЯ”, дирекция„МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИИ”

12.03.2019

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ”

сектор "Студийни комплекси", направление ПАСК на дирекция "Техника и технологии"

11.03.2019

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „Инженер енергетик”

в сектор "Енергетика" на дирекция "Техника и технологии"

21.02.2019

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „РЕКВИЗИТОР” /приключил/

направление „Постановъчна база” – Обслужващи звена дирекция „Телевизионно производство”

07.02.2019

БНТ ОБЯВЯВА ПОДБОР за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /Приключил/

СЕКТОР „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ПРОИЗВОДСТВО”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕНИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

18.01.2019

БНТ подбор за длъжността "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР" /приключил/

СЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

28.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник експлоатация"

СЕКТОР „РЕПОРТАЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ - ИНФОРМАЦИЯ”,

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”,

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, както следва:

28.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Инженер експлоатация" /приключил/

СЕКТОР „AVID – ПОСТПРОДУКЦИЯ”,

НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”,

ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”, както следва:

14.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА“ /приключил/

сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”

14.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ЗВУКОРЕЖИСЬОР“ /приключил/

сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

14.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ /приключил/

СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Техник експлоатация“ /приключил/

Сектор "AVID новини", направление "Информационен комплекс", дирекция "Техника и технологии"

20.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Инженер експлоатация“

Сектор „Подвижни телевизионни станции”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

08.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Звукорежисьор“ /приключил/

Сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

06.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Специалист”, отдел „УЧР"/приключил/

Отдел „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Правна”

РЕКЛАМА

От новините Очаква ни дъждовен Великден