Бисквитки (cookies) в сайта на БНТ.

Сайтът на Българската национална телевизия използва cookies. Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

14.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА“

сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”

14.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ЗВУКОРЕЖИСЬОР“

сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

14.12.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ИНЖЕНЕР ЕКСПЛОАТАЦИЯ“

СЕКТОР „СТУДИЙНИ КОМПЛЕКСИ”, НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОИЗВОДСТВЕН АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС”, ДИРЕКЦИЯ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

23.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Техник експлоатация“

Сектор "AVID новини", направление "Информационен комплекс", дирекция "Техника и технологии"

20.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Инженер експлоатация“

Сектор „Подвижни телевизионни станции”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

08.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Звукорежисьор“ /приключил/

Сектор „Звук - Програма”, Производствен център „Реализация – Програма”, дирекция „Телевизионно производство”

06.11.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Специалист”, отдел „УЧР"/приключил/

Отдел „Управление на човешките ресурси”, дирекция „Правна”

25.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник телевизионна техника" /приключил/

Сектор „Фондова универсална апаратна”, отдел „Фондови център”, дирекция „Телевизионно производство”,

24.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник телекомуникации"

Сектор „Комуникационни апарати”, направление ”Излъчване”, дирекция „Техника и технологии”

17.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Режисьор на видеосмесителен пулт" /приключил/

Сектор „Режисьори на ВСП”, Отдел „Пряка реализация”, Производствен център „Реализация-информация”, Дирекция „Информация”,

16.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник експлоатация" / приключил/

Сектор „AVID НОВИНИ”, направление "Информационне комплекс", дирекция "Техника и технологии"

12.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „Техник електрически централи и мрежи” /прикл./

Сектор „Енергетика”, дирекция „Техника и технологии”

08.10.2018

БНТ обявява подбор за длъжността "Техник експлоатация"/приключил/

Сектор „Репортажни телевизионни станции - производство”, направление „Производствен извънстудиен комплекс”, дирекция „Техника и технологии”

03.09.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „АПАРАТНО-СТУДИЕН КОМПЛЕКС - 6”, направление „ИНФОРМАЦИОНЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”

03.09.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ОСВЕТИТЕЛ” /приключил/

Сектор „ХУДОЖЕСТВЕНО И ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

28.08.2018

БНТ обявява подбор за длъжността „ТЕХНИК ЕКСПЛОАТАЦИЯ” /приключил/

Сектор „ПОДВИЖНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ СТАНЦИИ”, направление „ПРОИЗВОДСТВЕН ИЗВЪНСТУДИЕН КОМПЛЕКС”, дирекция „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”,

РЕКЛАМА

От новините От днес започва продажбата на електронни винетки