РЕКЛАМА


Темите в предаването "Знание.БГ", излъчвано от Русе

Как дуалното образование подготвя адекватни за пазара на труда кадри

Кои негативни тенденции влияят на предстоящия план-прием за Русенска област след седми клас

Как инициативата „Игра на кодове" провокира креативността на учениците

Музиканти, певци и хореографи обучават децата в открити уроци по музика

Русенски ученици пресъздават народни обичаи и съхраняват българския фолклор.

Значението на дуалното образование за пазара на труда - 16.01.2019
"Знание.БГ" - 16.01.2019

РЕКЛАМА