РЕКЛАМА


Златните години на българските анимационни филми. Хората, които ги създадоха с талант, въображение и чувство за хумор. Светът, който оживя в българските анимационни филми.

Гледайте специалното студийно издание на формата "Лачените обувки на българското кино - анимационните филми" в сряда, 7 юни, от 21:00 часа!

Златните години на българските анимационни филми. Втора студийна вечер
"Лачените обувки на българското кино - анимационните филми" - 06.06.2017

РЕКЛАМА