РЕКЛАМА


Вероятно е божие провидение! Търсил подходящото място дълго. Неведоми са

пътищата, отвели Джулиано Маури до горите край Тренто, в Северна

Италия. Там той поставил основите на своята жива катедрала.

Жива катедрала
"Зелена светлина" - 17.04.2019

РЕКЛАМА