РЕКЛАМА

Бразди | Какво означава малко стопанство и какво е неговото бъдеще? | Части от предаването - 4

Какво означава малко стопанство и какво е неговото бъдеще? 00:26:20

БНТ 1 | 24.09.2016 | Бразди

Какво означава малко стопанство и какво е неговото бъдеще?

Какво означава малко стопанство и какво е неговото бъдеще?
Как работят гаранционните схеми за фермите в България? 00:08:19

БНТ 1 | 24.09.2016 | Бразди

Как работят гаранционните схеми за фермите в България?

Как работят гаранционните схеми за фермите в България?
Малките стопанства и тяхното бъдеще 00:06:22

БНТ 1 | 24.09.2016 | Бразди

Малките стопанства и тяхното бъдеще

Малките стопанства и тяхното бъдеще
Палич - минало и бъдеще на винопроизводството във Войводина 00:08:15

БНТ 1 | 24.09.2016 | Бразди

Палич - минало и бъдеще на винопроизводството във Войводина

Палич - минало и бъдеще на винопроизводството във Войводина

Какво ще видите в предаването:

Как работят гаранционните схеми за фермите в България?

Малките стопанства. Какво означава малко стопанство и какво е неговото бъдеще?

В околностите на курортното селище Палич - среща на миналото и бъдещето на винопроизводството във Войводина

Гледайте "Бразди" всяка събота от 12.30 часа по БНТ1!

Какво означава малко стопанство и какво е неговото бъдеще?
"Бразди" - 24.09.2016

РЕКЛАМА