РЕКЛАМА


Тези светлинки представляват безкраен източник на възобновяема енергия. Захранването им идва от специални генератори, които превръщат в електричество енергията от движението и съприкосновението.

В тази лаборатория в Атланта, щата Джорджия, изследователите разработват материали, които могат да събират електростатичната енергия и да произвеждат ток... Тънки плочки пластмаса, върху които някой трябва само да стъпи, за да ги зареди. А със заряда се захранват светлините.

Професор Уанг вярва, че отговорът на нарастващите нужди от енергия в световен мащаб е в потенциала на движението. От 20 години ученият търси начини за извличане на тази енергия.

З. Л. УАНГ: "Ние изобретихме първия нано-генератор. Той беше изключително тънък и създадената от него енергия беше нищожна, почти неизползваема. Но екипът ни не се отказа от мечтата си. Най-важното е да преследвате мечтите си."

Сега мечтата на професор Уанг се доближава до реалността. Екипът му вече е успял да увеличи изходната енергия сто хиляди пъти в сравнение с тази от първоначалния етап на проекта. В резултат от един квадратен метър се добиват по 400 вата. Нивото е достигнато благодарение на специални нано-модели, които са запечатани в листовете и увеличават контактната площ. На пръв поглед 400 вата не изглеждат особено много, но според професор Уанг, ако генераторите бъдат монтирани в настилката на натоварени пътища или пешеходни пътеки, те могат да осигурят електричество за част от градската инфраструктура.

Ученият търси приложение на същата технология и за улавяне на енергията от движението на вълните.

З. Л. УАНГ: "Изчисленията сочат, че по източното и западното крайбрежие на Съединените щати може да се добива по 31 теравата енергия. 31теравата е два пъти повече от сегашната консумация на енергия по целия свят."

Но преди да реши енергийните проблеми на планетата, Уанг се нуждае от надежден и работещ модел в по-малък мащаб. Ето защо професорът разработва мобилни телефони, чиято батерия никога няма да се изчерпва.

З. Л. УАНГ: "Нуждаем се от преходен модел, от ясно приложение, което решава проблема. Трябва да привлечем обществения интерес, за да се развиваме. Насочихме се към мобилните телефони и търговското приложение, което ви позволява да ги зареждате... с това."

Професор Уанг е сигурен в успеха си. Той е убеден, че край нас винаги е имало надежден източник на чиста, възобновяема енергия. И че е дошло времето неговият наногенератор да я направи използваема.

Автори: Биляна Бонева и Милен Атанасов

Зелена светлина - 8 януари 2014: Безкраен източник на възобновяема енергия
"Зелена светлина" - 08.01.2014

РЕКЛАМА