РЕКЛАМА


Наричат го входа към Рая. Разположен е на 1 800 000 хектара и макар това да е миниатюрна част от земната повърхност, паркът Ману се смята за едно от съкровищата на нашата планета. Причината е, че това късче земя в перуанските Анди, е зоната с най-богато биологично разнообразие в света.

То е побрало над 2 процента от всички земноводни на нашата планета и почти толкова влечуги. Богатството на Ману не свършва дотук. Паркът се е превърнал в убежище за повече от 1000 вида птици, 1200 вида пеперуди, 210 вида риби, над 200 вида бозайници и около 15 хиляди вида растения.

Рудолф фон Мей, изследовател: "Съставихме списък на земноводните и влечугите и открихме 287 вида. Това е рекореден брой дори за защитена зона."

Фон Мей и неговият екип са посветили 15 години на Ману. Което означава ежедневно издирване на животински и растителни видове в земния рай. Според изследователите тайната Ману да се превърне в зоната с най-богато биологично разнообразие се дължи на неговото местоположение. От 150 метра надморска височина в някои райони паркът се издига до 4 хиляди метра.

В този земен рай хората са по-малко от 18 хиляди. Гъстите гори и непроходимите пътеки са ги оставили встрани от цивилизацията. Някога дотук се простирала и империята на инките. Ману бил и испанско владение. А когато били открити качествата на каучуковото дърво, мнозина видели възможност за бързо забогатяване в

горите. Каучуковата треска прекроила райските земи.

Масовата сеч застрашила дивия живот в Ману. Животинските и растителните видове започнали драматично да намаляват. И през 60-те години на миналия век правителството на Перу предприело решителната стъпка да обяви тези земи за национален парк. За 50 години животът там започнал да се завръща. Заплахата от изчезване на някои видове обаче продължава да съществува.

Валтер Ууст, фотограф: "Заселването на източните склонове на Андите, изсичането на дърветата,  фермерството - това са големите заплахи за дивия живот в парка. Заплаха са и незаконни мини, които

се срешат тук. Това са опасностите за Ману."

Сега от хората зависи дали ще опазят „входа към Рая" или от лицето на Земята ще бъдат заличени десетки видове растения и животни.

Автори: Биляна Бонева, Милен Атанасов

Зелена светлина - 13 май 2014: Входът към Рая
"Зелена светлина" - 13.05.2014

РЕКЛАМА