РЕКЛАМА


Самотник, който мери в крачки дълги разстояния. За 15 години е изминал хиляди километри. Човекът, който не спира да върви в търсене на покой за душата си. За него животът е одисея, която трябва да бъде измината. Затова не смята да я спира.

Одисея в търсене на душевен покой
"Зелена светлина" - 03.04.2018

РЕКЛАМА