РЕКЛАМА


Потребителите на застрахователни услуги често се оплакват от дългите процедури и време, докато си получат договореното обезщетение. Водеща българска компания представи нова електронна платформа, която коренно променя някои услуги и ги приближава до потребителите. Слага ли край на чакането дигиталната ера в застраховането?Застраховка за спокойствие
"Потребителската кошница" - 14.11.2017

РЕКЛАМА