РЕКЛАМА

Бразди | Защо беше интересно и на група американски студенти в България? | Части от предаването - 4

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса
Защо беше интересно и на група американски студенти в България? 00:08:27

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?
Екипът на „Бразди” в Китай 00:09:58

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Екипът на „Бразди” в Китай

Екипът на „Бразди” в Китай
Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса 00:04:32

БНТ 1 | 11.06.2016 | Бразди

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса

Американски студенти бяха на посещение в България във връзка със съвместен проект на Аграрния университет – Пловдив, Института по аграрна икономика – София и Университета в Мисури, САЩ, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Лекциите и семинарните занятия изведоха проф. Майкъл Сикута и проф. Уилям Майерс.

Защо беше интересно и на група американски студенти в България?
"Бразди" | "Докъде стигат идеите на българските ученици за иновации в агробизнеса" - 11.06.2016

РЕКЛАМА