РЕКЛАМА

Бразди | Защо засяването на пролетниците крие сериозни рискове тази година | Части от предаването - 4

Национално животновъдно изложение в Сливен 00:26:12

БНТ 1 | 05.05.2018 | Бразди

Национално животновъдно изложение в Сливен

Национално животновъдно изложение в Сливен
Най-интересното от Националното животновъдно изложение в Сливен 00:12:06

БНТ 1 | 05.05.2018 | Бразди

Най-интересното от Националното животновъдно изложение в Сливен

Най-интересното от Националното животновъдно изложение в Сливен
 Елитна кухня от български фермерски продукти 00:05:15

БНТ 1 | 05.05.2018 | Бразди

Елитна кухня от български фермерски продукти

Елитна кухня от български фермерски продукти
Защо засяването на пролетниците крие сериозни рискове тази година 00:06:13

БНТ 1 | 05.05.2018 | Бразди

Защо засяването на пролетниците крие сериозни рискове тази година

Защо засяването на пролетниците крие сериозни рискове тази година

Защо до този момент засетите пролетници са значително по-малко в сравнение със същия период миналата година. Вижте.

Защо засяването на пролетниците крие сериозни рискове тази година
"Бразди" | "Национално животновъдно изложение в Сливен" - 05.05.2018

РЕКЛАМА