РЕКЛАМА


В този брой „Време за губене“ представя пролетния риболов на язовир „Пясъчник”. Предаването акцентира върху опазването на водоема от бракониери и новата система за контрол с камери и осветление. Тема на броя: Зарибителните кампании– един успешен проект на сдружения от доброволци в Пловдивския регион.

Зарибителните кампании– един успешен проект на сдружения от доброволци в Пловдив
"Време за губене" - 20.04.2019

РЕКЛАМА