РЕКЛАМА


За живите човешки съкровища. Колко е важно да опазим своята идентичност? Имат ли дълг към миналото днешните творци?

Историята на Сталин, който плете изкусно рибарски мрежи и владее древни методи на риболов. Историята на Софка – майсторка на номадския стан.

Гости в студиото: арх. Мирелла Кафкова – сдружение "Мещра – традиционни знания и занаяти", Васил Къркеланов – режисьор, Добрин Кашавелов – фотограф и оператор, Светлозар Желев – директор на Национален център за книгата в НДК.

Живите човешки съкровища
"Малки истории" - 22.11.2019

РЕКЛАМА