РЕКЛАМА


Плочите от Столоватец са монументални паметници, принадлежали към светилище, чиито руини са открити в местността Столоватец, отстояща на около 5 km западно от Разлог.

Загадката на плочите от Столоватец
"Непозната земя" - 20.05.2018

РЕКЛАМА