РЕКЛАМА

Бразди | За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители | Части от предаването - 4

Какво е бъдещето на българското село? 00:27:04

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

Какво е бъдещето на българското село?

Какво е бъдещето на българското село?
За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там 00:05:28

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там

За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там
 За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители 00:05:32

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители
За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село” 00:14:05

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

На по-малко от 5 км от Бусинци е друго познато и любимо на "Бразди" място - Студен извор, което местните наричат просто Извор. Преди 10 години в него бе открит Музей на киселото мляко - единствен не само у нас, но и в света. Това е родното място на д-р Стамен Григоров - откривателят на бактерията, която подквасва млякото и която светът познава като Lactobacillus bulgaricus – Лактобацилус булгарикус. Епохалното си откритие, което е в основата на съвременната млечна индустрия българинът Стамен Григоров прави през 1905 година, когато е само на 27.

Връщаме се отново тук и срещаме дядо Антон. Неговата прогноза е, че след 5 години вече никой няма да живее в селото.

По данни на НСИ към 31 декември 2016 година селата в България са 4999 и в тях живее почти 27% от населението на страната. През последните 5 години от картата са заличени 16 села. Закриването на населени места е регламентирано в Закона за административно-териториалното устройство и процедурата се задвижва, когато, казано просто, в дадено място не е останал нито един постоянен жител.

В 157 български села не живее никой. Те все още не са административно заличени, но явно е въпрос на време. Пак според НСИ 605 са селата с до 10 души, а в 1150 постоянно живеят под 50 души.

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители
"Бразди" | "Какво е бъдещето на българското село?" - 17.06.2017

РЕКЛАМА