РЕКЛАМА


Темите в предаването:

За мотивацията на учителя и за това какво искат днес учениците от своите преподаватели – коментират двама млади учители от училище „Любен Каравелов“ във Варна;

Какво доведе Кортни Ибабао от Аляска във Варна, за да преподава в Математическата гимназия;

За Трети март Музеят на Възраждането представи ръкописа на „Неделник“ от Софроний Врачански – за връзката между образованието и свободата;

В рубриката „Езикови за/бележки“ - как ваяците се качват на ягодата. Гледайте в „Знание.БГ“ по БНТ 2.

За мотивацията на учителя
"Знание.БГ" - 05.03.2019

РЕКЛАМА