РЕКЛАМА

Бразди | За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село” | Части от предаването - 4

Какво е бъдещето на българското село? 00:27:04

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

Какво е бъдещето на българското село?

Какво е бъдещето на българското село?
За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там 00:05:28

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там

За Бусинци, прочутата керамика, красивата природа и все по-малкото хора там
 За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители 00:05:32

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители

За село Студен извор, Музея на киселото мляко, туристите и 10-те негови жители
За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село” 00:14:05

БНТ 1 | 17.06.2017 | Бразди

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”

Предаването "Бразди" днес ви среща и с Ирена. Преди три години тя започва една интересна инициатива, която започва чрез група във Фейсбук. Целта на тази група е да събере и комбинира по интереси хора, които са собственици на празни къщи по селата, къщи, за които няма кой да се грижи, с такива хора от градовете, които в този момент искат да се върнат да живеят на село, но по една или друга причина нямат възможност или не желаят да си закупят къща. Те обаче имат средствата, възможността и времето да се грижат от сърце като временни стопани на празна къща. Интерес към тази идея проявяват 31 000 членове на групата във Фейсбук. Разработен е сайт с обяви, в който в момента има около 820 съобщения. Обявите са и от предлагащи, и от търсещи.

За хората, които не приемат диагнозата „умиращо българско село”
"Бразди" | "Какво е бъдещето на българското село?" - 17.06.2017

РЕКЛАМА