РЕКЛАМА


Малката история на Димитър Георгиев, лесоинженер и природозащитник, който приема за лична кауза опазването на вековните гори по долината на река Камчия.

Някога гората „Лонгоза“ е била около 10 000 хектара, през 1936 г. намаляла на 5 200 хектара, а днес е 4 200 хектара. Едва ли има друга гора, която да е била толкова много сечена с идеята да бъде възстановена и спасена, казва Димитър. Стопанският дърводобив и незаконната сеч намаляват площта ѝ застрашително и ако не се вземат спешни мерки, бъдещето на тази уникална гора е под въпрос, твърди той.

Малка история за една уникална гора, в която вместо птици пеят резачки. За сечища, които приличат на бойни полета. За убити 200-годишни дървета. За черните пътища в гората и за „лъскавите“ пояси в периферията ѝ. За алчността и за бизнеса. За хората, които обичат гората, и за хората с резачките. Гледайте ни на 25 март.

За хората, които обичат гората, и хората с резачките
"Малки истории" - 25.03.2015

РЕКЛАМА