РЕКЛАМА


Проф. Иван Илчев не одобрява отменянето на приемните изпити в 116 специалности в Софийския университет. Той е на мнение, че в емблематичната сграда на университета има достатъчно на брой и обширни помещения, където изпитите биха могли да се проведат при спазване на противоепидемичните изисквания.

За битката на кандидат-студентите и приема в СУ, за матурите и приемните изпити, за критериите за качество в образованието говори историкът и бивш ректор на СУ проф. Иван Илчев.

Що се отнася до решението зрелостните изпити да послужат за влизане във висше учебно заведение, според професора матурата във вида, в който се провежда у нас, не е задоволителна и не може да бъде вход към висшето образование. Ако тя има отношение към влизането в университета, то тя би трябвало да бъде от френски тип.

От друга страна проф. Илчев смята, че предвид особената ситуация тази година, би могло тя да се използва за въвеждане на приемни изпити от нов тип, тъй като нашата система в това отношение е безнадеждно остаряла. Той подкрепя изпити, каквито се провеждат в американските и английските университети - които отчитат възможността на кандидат-студента да мисли, съобразява и отчитат обществената му ангажираност.

Според професорът историк вижда порочност във финансирането на калпак, което е било причина в университетите да се задържат слаби студенти, докато завършат, за да загубят държавната субсидия. Проф. Илчев изрази задоволство, че в последните години, при министър Вълчев, това положение вече е променено.

По отношение на възможностите за онлайн обучение във висшето образование професорът е категоричен, че подготовката на един онлайн курс за студенти отнема не по-малко от 1 година. И още нещо - за да се въведе онлайн обучението в практиката, необходими са промени в законодателство за авторските права, тъй като става дума за изнасяне във виртуалното пространство на авторски труд.


За битката за кандидат-студенти и приема в СУ с оценка от матурите
"Още от деня" - 21.05.2020

РЕКЛАМА