Същност на законопроекта в защита на банковите потребители - адвокат Д.Филипова

В предаването
Части от предаването
Всички броеве

От Брюксел дадоха на страната ни два месеца, за да защити в законодателството си интересите на потребителите са от неравноправни банкови клаузи. За целта са налагат спешни поправки в Гражданско-процесуалния кодекс. Първите поправки по него, разработени от омбудсмана Мая Манолова, бяха предадени днес на правосъдния министър Цецка Цачева и на правната комисия към парламента. Те се отнасят до по-добрата защита на длъжниците в отношенията им с банки, кредитни и монополни дружества.

Адвокат Десислава Филипова е част от екипа работил по предложенията за промени в Гражданско-процесуалния кодекс. Тя обясни привилегированото положение на банките по отношение на клиентите.

"Банките имат много бърз ред, по който осъждат клиентите си. Докато при нормалния процес, трябва двете страни да се срещнат в съда, съдът да отсъди кой е прав след като прегледа всички доказателства, които те са представили и чак след това страната, която печели делото си, да извади изпълнителен лист, да образува изпълнително дело, в което да блокира имуществото, заплатата, сметките на осъденото лице и да продава имуществото му. Банките съдят точно по обратния ред. има презумпция за вина, вкарана в закона. Банката има право първо да се извади изпълнителен лист и то въз основа на извлечение от нейните счетоводни сметки, т. е. посочва стойности от счетоводството си, които тя сметне за правилни и съдът е като една пощенска кутия: няма реална правораздавателна власт, не изслушва другата страна, не вижда какви доказателства може да предложи другата страна, просто се доверява и е длъжен по закон да приеме за верни тези сметки на банката. Банката пристъпва към изпълнително дело, блокира имуществото, продава имотите и в този момент човекът вече има някакви минимални средства за защита, които съвсем не са ефективни."

Омбудсманът предлага съдът да има възможност изобщо да откаже да издаде осъдителна заповед в полза на банката, ако констатира нарушения на законите, включително нарушения на т. нар "неравноправни клаузи", забранени от правото на Европейския съюз. Това са клаузи, в които по-силната страна, търговецът злоупотребява със своя клиент. Като типичен пример Десислава Филипова изтъкна клаузите, които дават право на банките едностранно да вдигат лихвата. Друг типичен пример е остойностяване на кредитите в швейцарски франкове за гарантиране на по-голяма печалба за банката. Когато един потребител тегли кредит, той го съобразява със собствения си месечен доход и колко от него може да отделя. Тогава, когато банката едностранно увеличи цената на кредита, много хора насилствено са превърнати в длъжници. Въпреки че преди са били изрядни, те не могат да плащат високите лихви, които са въз основа на неравноправни клаузи.

Това са причините, поради които в момента срещу България тече наказателна процедура на Европейската комисия. Адвокат Филипова уточни, че в такива "затворени" производства /без изслушване на другата страна/, съдът е длъжен да служебно да се занимава с този въпрос, служебно да събира и доказателства и да спира изпълнителните дела. Тя обърна внимание на отпора от страна на финансови институции, които са започнали фалшиво говорене, че всички въпроси, разгледани от Комисията, вече са били уредени с промените в Гражданско-процесуалния кодекс през 2017 г. Всъщност съвсем не е така, тъй като поправки е имало само на две от общо 29 области, проучвани от комисията. Филипова подчерта, че България е единствената страна в ЕС без закон за фалит на физически лица.